« Najít podobné dokumenty

Město Mladá Boleslav - Ján Gubov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mladá Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ján Gubov
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Magistrát města XXXXX XXXXXXXX
<br> Správní odbor a obecní živnostenský úřad
<br> oddělení obecní živnostenský úřad
<br> Komenského nám.61,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Vyřizuje: Grigerková
Telefon: XXXXXXXXX
V Mladé Boleslavi dne 16.05.2019
O Z N Á M E N Í
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,Správní odbor a obecní živnostenský úřad,oddělení obecní živnostenský úřad oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,ve znění pozdějších předpisů,fyzické osobě :
<br> XXX XXXXX,podnikatel
IČO : XXXXXXXX
Sídlo : Benátky nad Jizerou
uložení doporučené zásilky do vlastních rukou č.j.ObŽÚ/U2104/2019/gri <.>
Písemnost je uložena na oddělení obecní živnostenský úřad,III.patro,č.dveří 65,budovy magistrátu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi,vchod čp.69 nebo 70 a je možnost si ji převzít v úřední době magistrátu <.>
<br> Nevyzvedne-li si výše uvedený adresát písemnost v  průběhu doby vyvěšení tohoto oznámení,je písemnost doručena patnáctým dnem po vyvěšení <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
referent oddělení ObŽÚ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………
<br> Sejmuto z úřední desky dne: ………………
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Načteno

edesky.cz/d/2991018

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mladá Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz