« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 540/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

540/19
1
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora
<br> č.02/2019 <,>
<br> o změně Obecně závazné vyhlášky č.02/2018,o nočním klidu
<br>
<br> Zastupitelstvo města Kutná Hora se na svém zasedání dne 14.05.2019 usnesením č.107/2019
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení § 5 odst.6
zákona č.251/2016 Sb.o některých přestupcích ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku,kterou se mění OZV č.02/2018,o nočním klidu <.>
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br>
Stávající Příloha č.1 Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č.02/2018 se ruší <.>
<br>
<br> Článek 2
<br>
Novelizované znění Přílohy č.1 Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č.02/2019 <,>
o nočním klidu,je přílohou této vyhlášky <.>
<br>
<br>
Článek 3
<br>
Ostatní ustanovení Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č.02/2018,o nočním klidu <,>
se nemění <.>
<br>
<br>
Článek 4
<br>
Touto Obecně závaznou vyhláškou Města Kutná Hora se ruší Obecně závazná vyhláška
č.06/2018 <.>
<br>
<br>
Článek 5
<br>
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení <.>
<br>
<br>
…………………………………….<.> …………………………………….<.> …………………………………………
Ing.XXXXX XXXXXXX Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXXX Mgr.Bc.Vít Šnajdr
<br> starosta místostarostka místostarosta
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Příloha č.1
<br> Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č.02/2019,o nočním klidu
<br>
<br> Seznam kulturních a sportovních akcí s předpokládanou dobou ukončení
<br> po 22.hod – nejpozději do 24:00 hod:
<br> Poř <.>
<br> č.:
Název akce Datum konání Poznámka
<br> 1.Kutnohorské pivobraní 18.05.2019
Areál pivovaru
<br> Kutná Hora
<br> 2 <.>
<br> XXVIII.Královské stříbření
Kutné Hory
<br> 22.06.2019 Tradiční akce
<br> 3 <.>
Creepy Teepee 2019
– mezinárodní hudební festival
<br> 12.– 13.07.2019
Tradiční akce
<br> 11.ročník festivalu
<br> 4.Kinematograf bratří Čadíků 30.07.– 02.08.2019
Tradiční akce
<br> na Palackého náměstí
<b...

Načteno

edesky.cz/d/2991012

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Kutná Hora
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz