« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 540/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

540/19
1
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora
<br> č.02/2019 <,>
<br> o změně Obecně závazné vyhlášky č.02/2018,o nočním klidu
<br>
<br> Zastupitelstvo města Kutná Hora se na svém zasedání dne 14.05.2019 usnesením č.107/2019
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení § 5 odst.6
zákona č.251/2016 Sb.o některých přestupcích ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku,kterou se mění OZV č.02/2018,o nočním klidu <.>
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br>
Stávající Příloha č.1 Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č.02/2018 se ruší <.>
<br>
<br> Článek 2
<br>
Novelizované znění Přílohy č.1 Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č.02/2019 <,>
o nočním klidu,je přílohou této vyhlášky <.>
<br>
<br>
Článek 3
<br>
Ostatní ustanovení Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č.02/2018,o nočním klidu <,>
se nemění <.>
<br>
<br>
Článek 4
<br>
Touto Obecně závaznou vyhláškou Města Kutná Hora se ruší Obecně závazná vyhláška
č.06/2018 <.>
<br>
<br>
Článek 5
<br>
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení <.>
<br>
<br>
…………………………………….<.> …………………………………….<.> …………………………………………
Ing.XXXXX XXXXXXX Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXXX Mgr.Bc.Vít Šnajdr
<br> starosta místostarostka místostarosta
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Příloha č.1
<br> Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č.02/2019,o nočním klidu
<br>
<br> Seznam kulturních a sportovních akcí s předpokládanou dobou ukončení
<br> po 22.hod – nejpozději do 24:00 hod:
<br> Poř <.>
<br> č.:
Název akce Datum konání Poznámka
<br> 1.Kutnohorské pivobraní 18.05.2019
Areál pivovaru
<br> Kutná Hora
<br> 2 <.>
<br> XXVIII.Královské stříbření
Kutné Hory
<br> 22.06.2019 Tradiční akce
<br> 3 <.>
Creepy Teepee 2019
– mezinárodní hudební festival
<br> 12.– 13.07.2019
Tradiční akce
<br> 11.ročník festivalu
<br> 4.Kinematograf bratří Čadíků 30.07.– 02.08.2019
Tradiční akce
<br> na Palackého náměstí
<b...

Načteno

edesky.cz/d/2991012

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz