« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem pozemku parc.č. 4417 a části pozemku parc.č. 4403/2, k.ú. Dejvice HOM-3938/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem pozemku parc.č. 4417 a části pozemku parc.č. 4403/2, k.ú. Dejvice HOM-3938/2019
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br>
<br> Oznamuje
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
pozemek parc.č.4417 o výměře 21 m2,k.ú.Dejvice - zastavěn stavbou garáže ve vlastnictví
<br> fyzické osoby - za nájemné ve výši 134 Kč/m2/rok a pozemek parc.č.4403/2 o výměře 476 m2 <,>
<br> k.ú.Dejvice - pozemek bude pronajat více nájemcům (vlastníkům přilehlých garáží) pro účely jeho
<br> užívání jako manipulační plochy ke garážím za nájemné ve výši 134 Kč/m2/rok - nájemné bude
<br> rozděleno mezi všechny vlastníky garáží rovným dílem dle výpočtu (134 Kč x výměra pozemku) :
<br> počet garáží
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
<br> prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
<br> zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXX
odbor hospodaření s majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-3938/2019
Zveřejněno od: 16.5.2019 do: 31.5.2019
<br>
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/2989517


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz