« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - č. parc. 2166/32, k. ú. Stodůlky, Neustupného naproti domu 1840/6, Praha 5 TSK-3959/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. parc. 2166/32, k. ú. Stodůlky, Neustupného naproti domu 1840/6, Praha 5 TSK-3959/2019
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ1CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) V platném znění
<br> ZÁMĚR PÚJČIT
<br> část komunikace Neustupného naproti domu 1840/6,Praha 5 za účelem jednoho vyhrazeného stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
<br> budoucí vypůjčitel: XXX XXXXXXXX Neustupného XXXX/XX,Praha X
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXX Obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX,fax:
<br> První den zveřejnění: 16.5.2019 Poslední den zveřejnění: 31.5.2019
<br> Renáta Uib/einová
<br> referent obchodního oddělení
<br> ' TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍI _ hl.m.PRAHY.a.s.Rásnovka 770/8,110 00 PRAHA 1J
<br> 43
<br> 9193620171,parc.č.2166/32,k.ú.Stodůlky,Praha 13

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz