« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem části pozemku 5636/1 k.ú.Záběhlice HOM-3940/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem části pozemku 5636/1 k.ú.Záběhlice HOM-3940/2019
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br>
<br> Oznamuje
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
část pozemku parc.č.5636/1 o výměře 390 m2 k.ú.Záběhlice vyznačenou na plánku dle přílohy
<br> č.1 tohoto záměru (dále jen „část pozemku“),tato část pozemku bude pronajata více nájemcům –
<br> vlastníkům garáží nacházejících se na pozemku parc.č.5636/1 v k.ú.Záběhlice za účelem
<br> užívání části pozemku jako příjezdu ke garážím nacházejícím se na tomto pozemku,výše
<br> nájemného je stanovena tak,že celková výše nájemného za část pozemku ve výši 134 Kč/m2/rok
<br> je rozdělena mezi všechny vlastníky garáží stejným dílem,tj.(134 x celková výměra pozemku) :
<br> počet garáží
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
<br> prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
<br> zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s majetkem
<br> Telefon:
<br> Číslo evidenční: HOM-3940/2019
Zveřejněno od: 16.5.2019 do: 31.5.2019
<br>
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1 tel.: +420-236 001 111
<br>
<br> Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1 fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/2989392


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz