« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem pozemku v k.ú. Braník HOM-3941/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem pozemku v k.ú. Braník HOM-3941/2019
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br>
<br> Oznamuje
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
pozemek parc.č.2374/41 o výměře 18 m2 k.ú.Braník,který je zastavěn garáží ve vlastnictví fyz <.>
<br> osoby za cenu 134 Kč/m2/rok,pronajmout pozemek parc.č.2374/2 o výměře 683 m2 k.ú <.>
<br> Braník,tento pozemek bude pronajat více nájemcům – vlastníkům garáží nacházejících se na
<br> tomto pozemku za účelem užívání tohoto pozemku jako manipulační plochy ke garážím
<br> nacházejícím se na tomto pozemku,výše nájemného za pozemek parc.č.2374/2 o výměře 683
<br> m2 k.ú.Braník je stanovena tak,že celková výše nájemného za tento pozemek ve výši 134
<br> Kč/m2/rok je rozdělena mezi všechny vlastníky garáží stejným dílem,tj.(134 x celková výměra
<br> pronajímaného pozemku) : počet garáží
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
<br> prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
<br> zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-3941/2019
Zveřejněno od: 16.5.2019 do: 31.5.2019
<br>
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br>
<br> Sídlo: Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/2989391


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz