« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pozemky parc. č. 2402 a parc. č. 2714/1 k.ú. Hostivař HOM-3945/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozemky parc. č. 2402 a parc. č. 2714/1 k.ú. Hostivař HOM-3945/2019
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br>
<br> Oznamuje
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
část pozemků parc.č.2402 a parc.č.2714/1 v kat.území Hostivař společnosti Pražská
<br> plynárenská Distribuce,a.s <.>,zastoupené na základě plné moci panem Ing.Pavlem Vlachem,za
<br> účelem užívání pozemků v rámci stavební akce „Praha 15,k.ú.Horní Měcholupy,Hostivař,U
<br> Břehu,Hornoměcholupská,„Stavební úpravy STL plynovodů“,stavba 2019“ ohlášení stavby ke
<br> stanovisku č.j.MHMP 650793/2019 ze dne 10.04.2019 <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
<br> prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
<br> zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXX
odbor hospodaření s majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-3945/2019
Zveřejněno od: 16.5.2019 do: 31.5.2019
<br>
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/2989388


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz