« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - ul. Roháčova 90, P.3 - lešení TSK-3947/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ul. Roháčova 90, P.3 - lešení TSK-3947/2019
Hlavn1 mesto Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 10 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu & 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) V platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem zábor'u pro lešení
<br> lokalita: Roháčova 90 období: 12.06.2019 — 20.08.2019 Výměra: 14 m2
<br> budoucí nájemce
<br> TeCon CZ s.r.o <.>
<br> IČO: 254 47 424 DIČ:CZ25447424 Sídlo: č.p.205,463 34 Chotyně
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 15 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Musilová Zdeňka,2110 OS Centrum telefon: 257 015 377 »
<br> První den zveřejnění: 16.05.2019 Poslední den zveřejnění: 31.05.2019
<br> ); <,>
<br> Bc.XXXX XXXXXXX
<br> řídící správní technik
<br> podpis a otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/2989386


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz