« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - č. parc. 2549/1, k. ú. Břevnov, Bělohorská 2068/207, Praha 6 TSK-3952/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. parc. 2549/1, k. ú. Břevnov, Bělohorská 2068/207, Praha 6 TSK-3952/2019
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZOOOó4581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PÚJČIT
<br> část komunikace Bělohorská 2068/207,Praha 6 za účelem jednoho vyhrazeného stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
<br> budoucí vypůjčitel: XXXXXXXX XXXXXX Bělohorská XXXX/XXX,Praha X
<br> Občané mohou podal písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXX Obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX,fax:
<br> První den zveřejnění: 16.5.2019
<br> Poslední den zveřejnění: 31.5.2019
<br> Renáta Uibleinova'
<br> referent obchodního oddělení
<br> TEE-|.“fs—55115001“ aŠzÍMLlNÍŘACí hl.m.PRAHY,a.s.Řásnovka 770/0,110 00 PRAHA 1 43
<br> 9193620166,parc.č.2549/1,k.ú.Břevnov,Praha 6

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz