« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Částečná uzavírka na MK U Nisy - vodovodní přípojka pro MŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U Nisy (zahrada MŠ)
š
<br> „wa „* _____ či? na 'n '.„ Ub“ " 6“chá.“\\-» faq mm.? K&N 80 \“ "_“ ZS spéčínlniv za ?? Liberecká - >.Opal „___\ 23," “4 1:3 Zhomutel; % 'x___ 23 © L- Ještědská stavební společnost „\ “-' 'befacká spol.s r.o.<.> &th \\ E\.19 „ „ [% Selská 517,460 01 Liberec 12 a“ \\ 1%“ k — „ *“ 5“ IČ.18382550 “Ga-.“R ; '$ \\ aware/1x Prekopwlíommfakace ĚQ “ < „.<.>.I' _ <.>,<.>._.„\ %;.3“ u." polovinačža.vqg QQ; „ s.<.> 3 17 “ - ": ' — _.<.>.<.> „.<.> _.\ U.“ _ Název stavby: M87 gg 'Je?,Navysenl kapacrty,si.= '.* V I' I V I _— A '.MS Nova.Pas:.rska,%c 11.N 3 k _ >.<.> Ě ' QMSy *! - napoj vodovod přípojky-.<.> <.>,; ;! 5' I.() v komunikaci U Nisy (překop komunikace).k— -,___ ___>_.<.> ;.<.>.<.>.<.> - NJ Termín provádění: C 24“ > E 15 -.__ „ __ a) _; _ _ od ___ \.a; >.3.6.2019 - 14.6.2019 ŠŠŠ : ; _ Í.* %Š\ %? Ši; w C D ' č- Š — E Éra Gris 703 ; Ě Ě__ „u %“.Š'Ě—Š aš '“? w.a o 3.*"i '“: á =- “ = HNDVJD 'o img [ ĚĚŠŠ $% ' ŠŠŠ? * mm 99/2— xůgq :gŠÉŽJÍŘČ ŠŠŠ:.“QF m >mf- i'T'yEÉ'š—I Cs “a“; o-,*" (V I E-r-(D aÍFÍ-Q'Ščšea %“igFš—E Navrh DZ: ?; „'Em ŠŠĚŠĚĚV ogggš „„-„___v__ _ _,'.: ší & r-Ý * — prekop komunlkace bude proveden po polov1nach ($ 9 "' :o_ : F2 ! 4—3 g a Ě “%$ “2 'Eá - Dz: Schéma 3/2 „' gv.N : ?; %$; „,2904.2019734 - ' '! “,sz & 59%; Mic—x“ -— 2222 ?“V'G “(W—"““"“ “"V““ s'šv—w & K\L/'a.& šJ % 03353 0\\ pzdm—e:: % a =;.“ EU o 53sz \_ofii\_/' qxg š'č-š.£> ;: NNN ) (61515 13—53 ;0',“5%009 m?l-30007; *\—/ OGC—Q.g_NmD-G-
<br> \h <.>
<br> a u“ \ \
<br> I _ L'; > ;
<br> ! l'\ “F1
<br> 43599!
<br> “y.—\":
<br> —- unum mmm: „m.—lva _._ __.— _ <.>
<br> ! í \“ \J-.“ \\“— [X&Y—.\ll \\ Kč!-\\.(L | lh _ i iť (:
<br> ©
<br> \\ LEGENDA \.<.> <.>
<br> <.>,_; —»-»—» —»— SPL/'\ŠKOV KMMLIZACE - ŘEŠENA smos-mmř měn
<br> -_ —-_____ ' _ \\ — » —,<.>.—— NOVA DOMOVNI smsxovA KANALIZACE.„ _ __,„\ — »— — »-— NOVA nouovm DESTovA KANALIZACE " ' ' „ ' \\ —— -- — NOVÁ 732% voonvonu \\ __ '._ \ ————————— NDW DOMOVNI vooovon
<br>.„ \ ' : - » — -—> —— STAVMÍCI vonovole ŘAD
<br>.<.>.HURT-Memo PÁS" ' \ * ...

Načteno

edesky.cz/d/2989357

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz