« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Částečná uzavírka na MK Průběžná - výkopy pro vodovodní a kanalizační přípojku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Průběžná ppč 1659 2
% -==s5g A;
<br>.% l659/l <.>
<br> 4.\0 C >N >O) _O “3 \— D <.>
<br> —%=:
<br> STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:
<br> SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KA 25- >—Č.—
<br> VODOVOD PE 90 '—'
<br> VN PODZEMNÍ DO 35kV (ČEZ) ____________
<br> VN NADZEMNÍ DO 35kV (ČEZ) ——-—-—--
<br> N NADZEMNÍ (ČEZ) "
<br> ' PLOCHA POZEMKU 1659/2: 381,0m2 \n“—
<br> ZASTAVENA PLOCHA RD: 92,55m2 ZPEVNĚNÁ PLOCHA: 22,10m 2
<br> » PŘ P PVC DN
<br> “„ 'a <,>
<br> 1.55ng _.' 5
<br> V.OPLOCENÍ DEMUNTOVAT
<br> &%
<br> NN PODZEMNI (ČEZ) ___________ Z
<br> PRlPOJKA VODY „ z HDPE 32mm—DL.7,0m |< VODOMĚRU,CELKEM 1Ql,0m
<br> OJ KA KANALIZACE 160mm—DL.6,0m
<br> „___ <.>
<br> 09 NG Manana
<br> IŠZ NG SA:! IOVZÍWVNVM VN
<br> 00 marodm
<br> ří
<br> 71561,ev
<br> z.' azné st
<br> išL
<br> kožto dotčený orgán vydá požadavkům na
<br> ouhlasí,nebo odpovídá
<br> Tm.—SPG
<br> u avT
<br> provozu na pozemnl
<br> Liberec:!
<br> <ra,15.l<é ředit dopravní m
<br> emnl oc
<br> „\
<br> pak-emil C301.ďbě
<br> hor Jablomc n.N
<br> zpečnost a plynulost komunikacích <.>
<br> ným návrhe “ eným _ _ _
<br> va ím
<br> __i
<br> :
<br> I
<br> U Jeho krale
<br> Stw ( Ušima
<br> & 25/1 z.č.% 77/2b)
<br> z.č <.>
<br> Příloha Č.it“-ŽŠ
<br> \
<br> Stanovisko ve smy u u
<br> k č.361/2 O
<br> 13/199 S
<br> OS
<br> 3.3
<br> ;;?-
<br> „JŘ “ Lr)
<br> tanovegí
<br> mamma-mů VYPRAGOVAL
<br> KRESIJL KONTROL gu <.>
<br> ING.KAREL ŠTRGBL
<br> \ \
<br>,<.> mu: LIBERECKÝ Dam MŠENO NAD NISOU
<br> ING.XXXXX XXXXXX VODOHOSF'DDÁŘSKÉ PROJEKTY XXXXXXXXXXX,Mascom XXX XX DOKSY.TVLDVABQG a-nmll: lu neznama
<br> NVESTOR: AKCE : *
<br> ADÍWTRUHLÁŘ A XXXXX XXXXXXXX.NA (MOCI XX.JABLONEC NAD NISOU
<br> u.: +420 1349 FORMAT 2xA4
<br> \ RODINNÝ Dům s GARÁŽÍ (NA p.p.č.1659l2,k.ú <.>,MŠENO NAD leou
<br> zn VOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
<br> MĚŘITKO 1 :250
<br> Dokumentace pro vy bní společného nzemmho rozhodnutí :: stovebnThu povolaní
<br> DATUM 051201 7
<br> ÚČEL DPS
<br> clezm <.>
<br> OBSAH :
<br> % SITUACE
<br> G.VÝKRESU <.>
<br> KŠ 08-1710342Tl
<br> Sjezd + připójíějlíllmajf & kanalizace ' '...

Načteno

edesky.cz/d/2989356

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz