« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Návrh závěrečného účtu DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka za rok 2018
Návrh pro jednání valné hromady svazku
<br>
<br>
<br> DSO DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ OBCÍ JABLONECKA
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2018
<br>
<br>
Údaje o plnění příjmů a výdajů
==============================
<br>
<br> P ř í j m y
Schválený Upravený Skutečnost
§ položka rozpočet rozpočet
<br> tis.Kč tis.Kč Kč
<br> Příspěvky obcí neinv.4121 38 790 44 798 44 755 139,18
<br> Příspěvky od krajů neinv.2292 2324 11 238 10 807 10 806 477,00
<br> Příjmy celkem 50 028 55 605 55 561 616,18
<br>
<br>
V ý d a j e
<br>
Odměny 2292 5021 30 30 30 000,00
<br> Konzult.a práv.sl.2292 5166 0 20 0,00
<br> Dopr.obslužnost 2292 5193 49 706 55 283 55 281 662,59
<br> Bank.poplatky 6310 5163 3 3 2 154,00
<br>
<br> Výdaje celkem 49 739 55 336 55 313 816,59
<br>
F i n a n c o v á n í
<br>
Změna stavu financování 8115 - 289 - 269 - 247 799,59
<br> (kladné číslo financování – ztráta,záporné číslo – přebytek)
<br>
<br> Komentář
<br>
<br> V příjmech kromě základního příspěvku obcí je doplatek z roku 2017 ve výši 10.698,- Kč (obec
<br> Bedřichov a Nová Ves nad Nisou),mimořádný příspěvek obcí na úhradu ztráty z dopravní
<br> obslužnosti za rok 2017 ve výši 808 tis.Kč,navýšení příspěvku na ztrátu běžného roku o 1 500 tis <.>
<br> Kč a navýšení na úhradu faktury č.8018000037 ve výši 4 508 tis.Kč na úhradu části přiměřeného
<br> zisku za rok 2015 (dále jen Pzi 2015).Kraj přepočetl příspěvek na ztrátu a snížil příspěvek na rok
<br> 2018 <.>
<br>
<br> Protože fakturu za Pzi 2015 zaplatilo celou St.město Jablonec nad Nisou vznikl tak závazek vrátit
<br> podíl ostatních obcí ve výši 646 340,47 Kč.Pohledávky obcí jsou následující: Rychnov u Jablonce
<br>
<br> nad Nisou 236 523,14 Kč,Bedřichov 27 754,82 Kč,Janov nad Nisou 119 259,02 Kč,Lučany nad
<br> Nisou 156 120,89 Kč,Nová Ves nad Nisou 112 366,48 (42 198,81 běžný příspěvek + 70 167,67 Kč
<br> Pzi) a Pulečný 36 514,94 Kč <.>
<br>
<br> Příspěvek kraje je upraven dle dod.č.3 ke smlouvě <.>
<br>
<br> U výdajů na dopravní obslužnost došlo k zohlednění dodatku č.1...

Načteno

edesky.cz/d/2989352

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz