« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Oznámení o svolání 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 23.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení ZM 23 5
1
<br> M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u
<br> ___________________________________________________________________________
Č.j.: ZM/5/2019 15.května 2019
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
Primátor města podle § 103,odst.5) zákona o obcích č.128/00 Sb <.>
<br> ve smyslu znění pozdější právní úpravy
s v o l á v á
<br> 5.zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou
<br> na čtvrtek 23.května 2019 od 13,00 hodin
do velké zasedací síně budovy radnice v Jablonci nad Nisou <.>
<br> Program
<br> 1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Schválení ověřovatelů a zapisovatelky
4) Schválení návrhové komise
5) Zpráva o činnosti a proběhlých jednání primátora a náměstků
6) Peněžitý dar
7) Vyřízení interpelací z minulého ZM
8) Valná hromada společnosti SVS,a.s <.>
9) Termíny jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou pro 2.pol.2019
10) Průběžná kontrola provozoven hazardních her na adresně vymezených
místech dle OZV 3/2015
11) Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2018
12) Memorandum k tramvajové lince č.11
13) Individuální dotace - Háskova vila
14) Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu SMJN - městská památková péče
15) Změna katastrální hranice - "Info P"
16) Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2018
17) Hodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I.čtvrtletí 2019
18) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem
("projekt EPC")
19) Převody pozemků "Info P"
20) Bezúplatný převod
21) Dohoda o narovnání a přistoupení ke smlouvě
22) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 1.čtvrtletí 2019
23) Poskytnutí dotací z rozpočtu města - Dotační program na podporu celoroční
činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy + smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace
24) Individuální dotace - Trienále
25) Poskytnutí peněžitého daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR,z.s.Klubu Jablonec nad Nisou
<br> 26) Poskytnutí dotací z rozpočtu města - Dotační program na podporu celoroč...

Načteno

edesky.cz/d/2989349

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz