« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Částečná uzavírka na MK Letohradská - výkop pro kabel NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Letohradská ppč 1537 4
Žádost o vyjádření !( dopravnímu značení Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje Dopravní inspektorát Liberec
<br> lšlázev stavby: iv.-124017018.lN,ul.Letohradská,p.č.1537/4-smyčka kNN HZB Císlo EMSL: 103326 Realizuje: Energetická montážní Společnost Liberec,s.r.o <.>,Budyšínská 1294,460
<br> 01,Liberec 1-Staré město Zodpovědná osoba: XXXXXXX XXXX,XXX XXX XXX,hiLcIQemsLCZ Termín realizace: X.6.—30.6.2019
<br> Prosím o schválení DZ pro uložení kabelového vedení NN do krajnice na ppč <.>,1531/11 pro zbudování nového OM na ppč.1537/4 <.>
<br> Navrhujeme dopravní značení “dle „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích." ILV dění,—ve sm "lu Schéma B 1 <.>,„ — — „ ' " V - V5 ! Příloha UMÍ—Y k old/race
<br> Stanovisko ve smyslu ustanovení 5 25/1z.č.13f1997 Sb.<.>
<br> lg 77/33) z.č.361/2000 Sb.<,>
<br> Policie: ČR jakožto dotčený organ “JVCÉŠYZFÚ závazné stanovisko.s předložit.—ným naumem sami:-.sl.no!-uci odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a_plynulost \ pro'aoau na pozemních komumkamch <.>
<br> ("L" ==I'=|-|"-':f=;i In:—Gif- ŽCČŠ _ _ i 7-2 ““;"-= dní?-GC" atlet-Jů :; nm:-'?Z „[
<br> Šíří <.>,<.> W; _“fr'v éi
<br> i iv„r-.-_.<.> <.>
<br> Vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR KŘ Liberec:
<br> Navrženo značenídle dokumentu „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích." ll.vydání.—ve smyslu Schéma Bl <.>
<br> Schéma BH
<br> IL Standardní pracovní místo na V pozemní komunikaci s malým dopravnímzatížením <.>
<br> Jm
<br> příčná uzávěra jedno-strannými směrovacímídeskam: odslup podélně 1-_2m
<br> presne U_b' — ': rn
<br> '(!le
<br> %“
<br> "\\Vr
<br> podélná uzávěra oboustranným směmvacřmi deskami odstup max.10 m
<br> "\“
<br> "\“
<br> min.5.5 (minima-ně 5,0 m]
<br> „i
<br> příčná uzávěra jednostranným
<br> směrovacími deskami
<br> odstup podélné 1 -2m pricne 0.6 » 1 rn
<br> výstražná světla typu 1 na každé
<br> směrovací desce
<br> '-\\\l
<br> AWF
<br> ?l užíti dopravních značek a dopravních zařízení v případě- so...

Načteno

edesky.cz/d/2989348

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz