« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Proseč nad Nisou, ulice Prosečská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prosec Prosecska 1306
*MUJNX00Z34PG*
MUJNX00Z34PG
<br>
<br> Mírové náměstí 3100/19,466 01 Jablonec nad Nisou
<br>
Spisová značka: 1301/2019/SPR/OŽP/Dra
Č.j.: 41914/2019
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
drahoradova@mestojablonec.cz
<br> Datum: 13.05.2019
<br>
<br>
INFORMACE PŘIHLÁŠENÝM SPOLKŮM
O ZAHAJOVANÝCH SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH
<br> Magistrát města Jablonec nad Nisou,odbor stavební a životního prostředí,oddělení životního
prostředí a státní památkové péče,jako orgán ochrany přírody a krajiny,dle § 70 odst.2 zákona
č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně přírody a krajiny“),informuje přihlášené spolky o zahajovaném správním řízení
ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les,ve kterém mohou být dotčeny zájmy
chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny.Jedná se o kácení 1 ks vrby bílé s obvodem
2kmene 96 + 107 cm měřeno ve výši 130 cm nad zemí,rostoucí na pozemku parc.č.1306
v katastrálním území Proseč nad Nisou,v ulici Prosečská.Žádost podal dne 10.5.2019
vlastník pozemku <.>
<br>
V případě,že občanské sdružení (zapsaný spolek) oznámí svou účast písemně do 8 dnů
ode dne,kdy bylo správním orgánem o zahajovaném řízení informováno,bude mít postavení
účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Informace bude vyvěšena na úřední desce po dobu 8 dní <.>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 14.5.2019
<br>
Sejmuto dne: 22.5.2019
<br>
2019-05-13T10:10:13+0200
XXXX XXXXXXXX
vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče

Načteno

edesky.cz/d/2989346

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz