« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice U Stadionu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kaceni U Stadionu JBC OIV
*MUJNX00Z3N79*
MUJNX00Z3N79
<br>
Mírové náměstí 3100/19,466 01 Jablonec nad Nisou
<br>
<br> Spisová značka: 1321/2019/SPR/OŽP/Vav
<br> Č.j.: 42454/2019
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
vavruskova@mestojablonec.cz
<br> Datum: 14.05.2019
<br>
INFORMACE PŘIHLÁŠENÝM SPOLKŮM
<br> O ZAHAJOVANÝCH SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH
<br> Magistrát města Jablonec nad Nisou,odbor stavební a životního prostředí,oddělení životního
prostředí a státní památkové péče,jako orgán ochrany přírody a krajiny,dle § 70 odst.2 zákona
č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně přírody a krajiny“),informuje přihlášené spolky o zahajovaném správním řízení
ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les,ve kterém mohou být dotčeny zájmy
chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny.Jedná se o kácení 1 ks borovice s obvodem
kmene 125 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí,rostoucí na pozemku parc.č.338/67
v katastrálním území Jablonec nad Nisou,v ulici U Stadionu (stavba Judo arény).Žádost podal
dne 13.05.2019 vlastník pozemku <.>
<br>
V případě,že občanské sdružení (zapsaný spolek) oznámí svou účast písemně do 8 dnů
ode dne,kdy bylo správním orgánem o zahajovaném řízení informováno,bude mít postavení
účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Informace bude vyvěšena na úřední desce po dobu 8 dní <.>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/2989344

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz