« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 518/238 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem výstavby trafostanice.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00206B8C8C2A190513133403
STATLVDÁRNÍ MĚEHWJ JABLCHWEC PMAD NISOU
<br> majetkoprávní oddělení Ve smyslu 5 39,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> zveřejňuje:
<br> záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č.518/238 o výměře cca 21 m2 v k.ú.Mšeno nad Nisou za účelem výstavby trafostanice <.>
<br> ul 'a IC '— WW.<.> __.___ __ __ __ J 3 ( “ř.*.-„í.:.<.>._'_.<.> “ - Ii |.<.> |“ _ „,_ <.>
<br> | lg :**—"1 ' » IS ' | jl-U.— “.-»a ' sil; : - r - „ | aroma | ""—„| (šli II“-'a.<.>.<.> _._1 | 3 ' já 5! ___ „_ __.<.> __--;_*-:.v 3—1 ___ __- ";-:_—_ —3-v9.“ *—.-IÍ' iš “Jíř-.-,g._—_-_.__rÍ—WMÉ usmíří r;_ 13va —£r=._.-| & MM Twwf"ml '.<.> i_.).l 'n.<.> :mm _J'II'L„,<.> ___ -;Ž'Š'lo._ mnu—a “ w::.z“ l '.IWWJ.W'm_ 'i'! ".<.> : Z; _| || '“ _- —- — _ _;Jmannl,<.> | 5 | * | _.— s'fK'sN-,"*.g raw Tri; | ':,' ' _ 317149 |\_ — _ ' 3253 J: ' si -' “_ V |_,_,_._ | |.atm “ŠŠŠ-WWE“ v '"gl'l.mm '.x_\: 51097 gym,:! IL _ _ _ - "" tr " _ _:._ -.___ 518146 " \ |.-.'.l _ „_ __ Muffin-:: J- _| * ad); _ '.a:.“ mm.—n f V.u— 721 | „sta/fa -.<.> ' mm:.:.<.>.<.>./ %> <.>,i.f =;.s.; v “i \ '3' „.*-
<br> RM 9.5.2019 z/Q
<br> zveřejnila dne: 13.5.2019
<br> XXXXX XXXXXXXXX sejmuto dne:
<br> majetkoprávní oddělení
<br> STATUTÁRNÍ Í Kontaktní osoba : XXXXX XXXXXXXXX,XXX XXX XXX MESTO
<br> Jablonec nad Nisou
<br> - odbor ekonomiky — EJ oddělení majetkopré vní

Načteno

edesky.cz/d/2989337

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz