« Najít podobné dokumenty

Obec Hlohovec - Návrh závěrečného účtu obce Hlohovec za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlohovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh závěrečného účtu
Obec Hlohovec,okres Břeclav,kraj Jihomoravský Závěrečný účet obce Hlohovec za rok 2018 - N Á V R H
<br> OBEC HLOHOVEC,okres Břeclav
<br> Hlavní 75,691 43 Hlohovec,IČO: 283151,tel.: 519 354103,e-mail: obethlohoveccz
<br> Závěrečný účet obce Hlohovec za rok 2018
<br> Obec Hlohovec zveřejňuje návrh závěrečné/w tičíti za rok 2018 podle 55 17 odsí.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,0
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů (dáíejen „zákon"),návrh závěrečného
<br> účtuje :pracovaný na základě ustanovení Š' ! 7 zákona <.>
<br> Účetní iednotka: Obec Hlohovec,Hlavní 75,691 43 Hlohovec,IČ: 00283151
<br> Obsah:
<br> ý-Jpxgmhwiu
<br> 9.00
<br> 10 <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu
<br> Účetní závěrka (rozvaha.výslcdovka a příloha)
<br> Hodnocení hospodářské činnosti
<br> Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obci
<br> Hospodaření dobrovolných svazků obcí
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přehled poskytnutých dotací & transferů
<br> Tvorba a použití peněžních Fondů
<br> Hodnocení majetku obce
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> Přílohy
<br> Plnění příjmů (: výdtrjů rozpočtu za kalendářní rok 2018 v Kč ( Výkaz FIN 2-12)
<br> Hospodaření obce Hlohovec sc řídilo rozpočtem pro rok 2018 schváleným Zastupitelstvem obce Hlohovec na jeho zasedání č.16/2017 dne 20.12.2017 usnesením č.7106/2017.V průběhu rozpočtového období byly provedeny změny
<br> rozpočtu rozpočtovými opatřeními č.! _ 5.Třída 3333; % 553355; % Skutečnost
<br> I-DANOVÉ PŘÍJMY 16 500 000,00 109,35 18 042 600,00 100,00 18 041 949,87 2-N12DANOVÉ PŘÍJMY ] 238 000,00 101,95 1 263 000,00 99,91 1 262 163,59 3-KAPI'1“ÁLOVÉ PŘÍJMY 20 000,00 960,22 192 100,00 99,97 192 043,00 4-PŘIJA'1'É TRANSFERY 350 000,00 1 132,57 3 964 200,00 100,00 3 964 002,33 CELKEM PŘÍJMY 18 108 000,00 129,56 23 462 200,00 99,99 23 460 158,79 5-131FiŽNÉvÝD/x113 15 997 300,00 83,38 13 346 700,00 99,94 13 338 105,57
<br> _EÍKAPI'I'ÁLOVÉ VÝDAJE 8 862...

Načteno

edesky.cz/d/2987881

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlohovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz