« Najít podobné dokumenty

Plzeňský kraj - Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 6 pro zařízení „KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. – výroba neželezných kovů” vydaného dle zákona č. 76/2002 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Plzeňský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabytí PM rozhodnutí o změně IP č. 6 pro zařízení „KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. – výroba neželezných kovů" dle zákona č.76/2002 Sb. [356.56 KB]
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br>
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Vaše č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: PK-ŽP/7086/19
Spis.zn.: ZN/711/ŽP/19
Počet listů: 1
Počet příloh: 2
Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: jan.benes@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 13.5.2019
<br> Oznámení
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“)
oznamuje podle § 13 odst.9 zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“),že dne 10.5.2019
nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu č.j.: PK-ŽP/6261/19 ze dne
23.4.2019 <.>
<br> Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č.6 integrovaného povolení podle § 19a
odst.2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „KOVOHUTĚ ROKYCANY,a.s <.>
– výroba neželezných kovů“ provozovateli tohoto zařízení,kterým je společnost
KOVOHUTĚ ROKYCANY,a.s.(IČO: 49 19 57 19),se sídlem Rybná 682/14 <,>
110 00 Praha 1 <.>
<br> Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout ve zveřejněné pracovní době
na Krajském úřadu Plzeňského kraje,Škroupova 18,306 13 Plzeň.Na základě
ustanovení § 13 odst.9 zákona o integrované prevenci není zveřejňována příloha
tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení IPPC a EIA
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha:  rozhodnutí o změně IP č.6 dle rozdělovníku <.>
<br>
<br> 2/2
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Rozdělovník:
<br> Účastníci řízení: (Příloha: rozhodnutí a provozní řád)
<br> 1) KOVOHUTĚ ROKYCANY,a.s <.>,Rybná 682/14,110 00 Praha 1
<br> Účastníci řízení: (Příloha: rozhodnutí v elektronické podobě)
<br> 2) Město Rokycany,Masarykovo náměstí 1,337 01 Rokyca...

Načteno

edesky.cz/d/2986053


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Plzeňský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz