« Najít podobné dokumenty

Obec Křišťanovice - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křišťanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava
<br> Na Jízdárně 3102/3 „,dne 709 00 MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ Cj.: 2013839/19/3200-11460-803051 Elektronicky podepsáno
<br> 17.04.2019
<br> XXXXXX XXX vedoucí oddělení
<br> v E Ř E J N A v Y H L A š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
<br> ve dnech pondělí od 08:00 do 17:00 hodin středa od 08:00 do 17:00 hodin
<br> od do hodin
<br> od do hodin
<br> od do hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.2010229/19/3200-11460-803051 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš- tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy http:/lwww.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXX XXXXXX vedoucí oddělení

Načteno

edesky.cz/d/2984064

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křišťanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz