« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební jednání - Milan Fiĺo , 1961 , Most

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební jednání - Milan Fiĺo , 1961 , Most
Exekutorský úřad Brno-město
se sídlem Hlinky 41/104
603 00 Brno
IČ: 62096052
<br> kontakt s účastníky řízení:
<br> Hlinky 510/110,Brno
tel.: +420 543 237 149
<br> e-mail: exekutorsky.urad@brno-mesto.cz
el.podatelna: podatelna.eu@brno-mesto.cz
internet: www.urad.exekutorsky.cz
datová schránka: etag8hb
<br> Čj.:
<br> 030 EX 31428/13-187
(předchozí sp.zn.016 EX
2166/05)
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor,Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,se sídlem Hlinky XX/XXX,Brno <,>
v právní věci oprávněného – VZP ČR,Orlická 4/2020,130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ústí nad
Labem,pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj,Mírové náměstí 3486/35c,400 01 Ústí nad Labem –
Ústí nad Labem-centrum,IČ: 41197518,proti povinnému XXXX XXXXX,tř.Budovatelů XXXX/XX,XXX XX
Most,nar.3.4.1961,ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním titulem – platební výměr sp.zn <.>
2140400791,který vydal VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY dne 6.9.2004 <,>
platební výměr sp.zn.4240400773,který vydal VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ
REPUBLIKY dne 6.9.2004 a na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č.j <.>
Nc4094/2005-6 ze dne 24.2.2005,které vydal Okresní soud v Lounech rozhodl
<br> takto:
vydává se usnesení o provedení další,elektronické dražby (dražební vyhláška):
<br> I.Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.ex drazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 29.5.2019 v 10:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 29.5.2019 ve 14:00 hod <.>
<br> Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád (dále XXX o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se
posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna dal...

Načteno

edesky.cz/d/2981673

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz