« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební jednání - Ladislav Varga , 1948 , Dolní Povelice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební jednání - Ladislav Varga , 1948 , Dolní Povelice
S O U D N Í E X E K U T O R J U D R.V L A S T I M I L P O R O S T L Ý
E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D V O S T R A V Ě
<br> adresa: Stojanovo nám.7/873,709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: 596 617 237,602 759 904 datová schránka: kqsg8wz ev.č.SE: 069
e-mail: podatelna@exekucniurad.cz internetové stránky: www.exekucniurad.cz IČ: 16644263
pokl.hod.:po-čt 8-16,pá 8-14 úřední hodiny: po,st 8-11,13-15,pá 8-11 DIČ: CZ520912155
<br> č.j.: 069 ED 02/19-10
<br> U S N E S E N Í
Soudní exekutor JUDr.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Ostrava,se sídlem Ostrava - Mariánské Hory <,>
<br> Stojanovo náměstí 7/873,provádějící v souladu s ust.§76 odst.2 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekučního řádu,dobrovolnou
dražbu nemovitých věcí,za účelem likvidace dědictví zpeněžením majetku zůstavitele (§175u odst.1 zák.č.99/1963 Sb.<,>
občanského soudního řádu (o.s.ř.),resp.§232 odst.1 písm.d) zák.č.292/2013 Sb <.>,o zvláštních řízeních soudních) <,>
v rámci úkonů soudního komisaře v dědickém řízení vedeném Okresním soudem v Krnově pod sp.zn.22 D 662/2011
<br> na návrh osoby oprávněné
disponovat s věcí:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX,notářka,se sídlem Hlavní náměstí XX/Xb,Krnov
<br> zůstavitel: XXXXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,zemř.21.06.2011 <,>
naposledy bytem Dolní Povelice 71,Bohušov
<br>
vydává tuto
<br> dražební vyhlášku
(nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba)
<br> 1.Opakované dražební jednání (dražba) v pořadí 2.se koná elektronicky prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese :
<br> http://www.realdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby : dne 23.05.2019 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání)
<br> Ukončení dražby : dne 23.05.2019 v 11:30 hod.(nejčasnější možný okamžik skončení dražby) <.>
Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.) <.>
Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to <,>
že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o...

Načteno

edesky.cz/d/2981659

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz