« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební jednání - Zrušení - Pajer Jaroslav , 1968 ,Přečaply a Pajerová Dagmar , 1970 , Přečaply

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební jednání - Pajer Jaroslav , 1968 ,Přečaply a Pajerová Dagmar , 1970 , Přečaply
Exekutorský úřad Brno-město
se sídlem Hlinky 41/104
603 00 Brno
IČ: 62096052
<br> kontakt s účastníky řízení:
<br> Hlinky 510/110,Brno
tel.: +420 543 237 149
<br> e-mail: exekutorsky.urad@brno-mesto.cz
el.podatelna: podatelna.eu@brno-mesto.cz
internet: www.urad.exekutorsky.cz
datová schránka: etag8hb
<br> Sp.zn.oprávněného VS: P-002838
<br> Čj.:
<br> 030 EX 41324/13-207
<br> (předchozí sp.zn.016 EX
10060/07)
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor,Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,se sídlem Hlinky XX/XXX,Brno <,>
v právní věci oprávněného – VZP ČR,Orlická 4/2020,130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ústí nad
Labem,pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj,Mírové náměstí 3486/35c,400 01 Ústí nad Labem –
Ústí nad Labem-centrum,IČ: 41197518,proti povinnému XXXXX XXXXXXXX,Přečaply č.p.XX,XXX XX
Údlice,nar.13.7.1968,manžel/ka XXXXXXXX XXXXXX,Přečaply č.p.XX,XXX XX Údlice,nar.16.3.1970 <,>
ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním titulem – platební výměr sp.zn.4240700866,který
vydal VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY dne 2.4.2007,platební výměr sp <.>
zn.2140700865,který vydal VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY dne
2.4.2007,a na základě pověření soudního exekutora č.j.9Nc5352/2007-4,9 Nc 5352/2007 - 9 ze dne
20.8.2007,9.9.2013,které vydal Okresní soud v Chomutově,rozhodl
<br> takto:
I.Dražební jednání nařízené usnesením č.j.030 EX 41324/13-195 ze dne 8.4.2019 na den 23.5.2019 ve
<br> 13:00 hod.ohledně nemovitých věcí:
<br> včetně součástí a příslušenství:
- inženýrské sítě,zpevněné plochy a porosty <,>
- oplocení a zděný chlév <,>
<br> s e z r u š u j e <.>
<br> Odůvodnění:
Dne 26.4.2019 byla vymožena vymáhaná pohledávka.S ohledem na tuto skutečnost rozhodl soudní
<br> exekutor o zrušení dražebního jednání tak,jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné <.>
<br> V Brně dne 30.4.2019
Mgr.XXX XXXXXXXXX,v.r <.>
exekutorský kandidát
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX
soudního ex...

Načteno

edesky.cz/d/2981652

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz