« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLADNO
JUDr.Ing.XXXX XXXXXX,soudní exekutor
<br> náměstí Starosty Pavla X,272 01 Kladno,IČ: 65402367,DIČ: CZ6305230580
Tel: 314 004 567 – 570,e-mail: epodatelna@eukladno.cz,www.eukladno.cz,DS: h4kswpm
<br> bankovní spojení: 43-7561840247/0100,Komerční banka,a.s <.>
Č.j.150 EX 510/18-48
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.Ing.XXXX XXXXXX,se sídlem nám.Starosty Pavla X,XXX 01 Kladno,pověřený provedením
exekuce na základě vykonatelného rozsudku č.j.27 C 10/2017-33 ze dne 05.10.2017,který vydal Obvodní soud pro
Prahu 8 a usnesení o nařízení exekuce/pověření soudního exekutora č.j.15 EXE 916/2018-10,které vydal Obvodní
soud pro Prahu 8 dne 12.03.2018,o vymožení pohledávky oprávněného: LESS MESS STORAGE s.r.o <.>,se sídlem
Argentinská 516/40,Praha,PSČ: 170 00,IČ: 26184168,práv.zast.advokátem Mgr.XXXX XXXXXXX,se sídlem
Hráského XXX,Benešov,PSČ: 256 01,IČ: 66251125,proti povinnému: XXXXX XXXXX,bytem Podlipného XXX/XX <,>
Praha,PSČ: XXX 00,IČ: 63065070,dat.nar.: 30.04.1965,pro 25.400,- Kč s příslušenstvím,<,> a pro náklady exekuce
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
o provedení elektronické dražby nemovitostí
<br> I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
<br> Obhlídky dražených nemovitých věcí nejsou organizovány.S příslušným znaleckým posudkem se lze seznámit na
portálu www.okdrazby.cz.Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 28.05.2019 ve 09:00:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 28.05.2019 ve 09:15:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí
podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé
stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění pod...

Načteno

edesky.cz/d/2978308

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz