« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49,294 71 Benátky nad Jizerou
<br> Odbor výstavby a územního plánování
<br> sznačka: MěÚ BnJí02210í2019NÚPIV Benátky nad Jizerou,dne 6.5.2019 Č.j.: MěÚ Bnlí02593í2019NÚP Vyřizuje: Veverková Mana Telefon 326 375 331 E-mail: veverkova©benatky.cz Fax: 326316608 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
<br> Městský úřad Benátky nad Jizerou,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle % l3 odst.] písm.d) zákona č.1832006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).ve znění pozdějších předpisů (dálejen "stavební zákon"),věcně a podle 5 I ] zákona č.50032004 Sb.<.> správní řád.ve znění pozdějších předpisů (dále jen <.>,správní řád“) místně příslušný orgán,v zahájeném územním řízení (dále jen „řízení“)
<br> o dělení pozemku parc.č.545 v katastrálním území Horní Slivno,žadatele: XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Sadová č.p.39,503 15 Nechanice,kterou zastupuje XXXXXXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Sadová č.p.39,503 15 Nechanice
<br> oznamuje podle ustanovení š 25 odst.I správního řádu možnost převzít písemnost:
<br> Oznámení zaháiení územního řízení adresované Heleně Háikově,naposledy bytem,Tylova č.p.|008,XXXXX XXXXXXXX II,XXX XX XXXXX XXXXXXXX X <.>
<br> Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou.nebot" dědicové po zemřelém účastníku výše uvedeného řízení paní Heleně Hájková nejsou stavebnímu úřadu známi,a ztohoto důvodu jim nelze adresně doručovat <.>
<br> Tuto písemnost si mohou účastníci řízení — dědicové po paní Heleně Hájková převzít v kanceláři odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Benátky nad Jizerou,Zámek 49,294 71 Benátky nad Jizerou.přízemí,vchod z nádvoří zámku.v pracovní dny po celou pracovní dobu (Po 7:30-17200,ÚT 61304430,St 7:30-[?:00,ČT 6:30—14:30,Pá 6:30-14:00).Nebude-li tato písemnost vyzvednuta nejpozději patnáctým dnem po vyvěšení oznámení o možnosti převzít písemnost.považuje se tato za doručenou <.>
<br> Karel D v () ř 23 k Vedoucí odboru výstav...

Načteno

edesky.cz/d/2978307

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz