« Najít podobné dokumenty

Obec Povrly - 13. usnesení z jednání Rady obce Povrly ze dne 6.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Povrly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová změna č.6_2019
RZ č.6
Rozpočtová změna č.6/2019
OU Povrly: OU Povrly:
<br> Příjmy
Par.Pol.Text Schválený rozp.Rozp.změna Upravený rozp <.>
<br> 4111 Dotace na volby do EU 0 87,000 87,000
Mezisoučet 0 87,000 87,000
Celkem součet 0 87,000 87,000
VÝDAJE UZ
Par.Pol.Text Schválený rozp.Rozp.změna Upravený rozp <.>
6117 98348 5021 dohody 0 50,000 50,000.00
6117 98348 5161 poštovné 0 3,000 3,000.00
6117 98348 5162 telefon 0 4,000 4,000.00
6117 98348 5139 materiál 0 10,000 10,000.00
6117 98348 5175 stravné 0 20,000 20,000.00
3111 5137 5137 DHIM 150000 -96,000 54,000.00 plynový kotel -pořízení 1 kotle místo plánovaných 2 kotlů
6171 5137 DHIM 150000 96,000 246,000.00 plynový kotel za starý nevyhovující v zasedačce OÚ
Mezisoučet 0 87,000 387,000
Celkem součet 0 87,000 387,000
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXXXX
Dne: X.X.XXXX
<br>
Usnesení: rada obce schvaluje rozpočtovou změnu v příjmech a výdajích celkem 87.000,-Kč a přesun ve výdajích
96.000Kč mezi kapitolami
rada 13 usnesení anonym
Usnesení ze 13.jednání Rady obce Povrly,konané dne 6.5.2019
(anonymizované)
<br> Č.1/13/2019
- XXXX rozhodla o přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ a MŠ Povrly,okr.Ústí nad Labem,p.o <.>,Mgr.Věře Slezáčková,z rozpočtu školy <.>
<br> Č.2/13/2019
- XXXX rozhodla o zakoupení plynového kotle pro Obecní úřad Povrly,od firmy Plynoservis XXXX XXXX,Ježkova XX,XXX XX Ústí nad Labem,IČO 13471601,za celkovou částku 96 tisíc korun.Rada ukládá ekonomce obce vypracovat na pořízení kotle objednávku <.>
<br> Č.3/13/2019
- XXXX rozhodla o zakoupení plynového kotle pro Mateřskou školu Dráček,od firmy Plynoservis XXXX XXXX,Ježkova XX,Ústí nad Labem,za celkovou částku 50 tisíc korun.Rada ukládá ekonomce obce vypracovat na pořízení kotle objednávku <.>
<br> Č.4/13/2019
- XXXX rozhodla o schválení rozpočtové změny č.X/XXXX v příjmech a výdajích celkem 87 tisíc korun a přesunem ve výdajích 96 tisíc korun mezi kapitolami <.>
<br> Č.5/13/2019
- XXXX bere na vědomí žádost pana J.P <.>,o odkoupení parcely č.96/1,v k.ú.Slavošov,trvalý travní porost o výměře 3452 m2 a parcely č.160/1,v k.ú.Slavošov,trvalý travnatý porost o výměře 1628 m2.Rada tuto žádost předává k posouzení Zastupitelstvu obce Povrly <.>
<br> Č.6/13/2019
- XXXX bere na vědomí žádost paní V.Š <.>,o zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP v ulici Sídliště I.Rada tuto žádost předává k posouzení Dopravní komisi obce Povrly <.>
<br> Č.7/13/2019
- XXXX schválila provedení tahových zkoušek na ferratě Poustevna na Mírkově,za cenu 22 tisíc korun.Certifikované zkoušky provede p.XXXXXXXXX XXXXXX <.>
<br> Č.X/XX/XXXX
- XXXX projednala stížnost p.J.P <.>,na majitele domu č.p.18 v Roztokách ohledně záboru veřejného prostranství.Rada stížnost předává k řešení stavebnímu úřadu <.>
<br> Č.9/13/2019
- XXXX bere na vědomí informace výrobního výboru SVS a.s <.>,ohledně rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace v Ústecké ulici <.>
<br> Č.10/13/2019
- XXXX bere na vědomí rozpočet na celkovou rekonstrukci bývalé tělocvičny - objekt č...

Načteno

edesky.cz/d/2974047

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Povrly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz