« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy v ulici Amerlingova v Brně – MČ Brno-Bohunice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 2872 19 Vykres Amerlingova u MS V 12a
UL.AMERLINGOVA - MK % J" ]“
<br> SPIS.ZN.: 5400/OD/MMB/0493444/2018/2
<br> _ —\Í\ /////.' ' “ \\ // Zii-"lo“ * __,ll—Z—*._ -- m v.wa "_ „to „( I' lic-| lili-al,„ a „1 3- Amerlingova ;.„L = ' 0 *El Í\\/.<.> \/1,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.__.!\ '/.\* „ i|.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.Ši;- Z/ “E\ a._m— b_n).n.m.zm.NI „ „ „ ÍI „
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA AMERLINGOVA
<br>.LINVěiiSGO
<br> SL El uuvmsdo ——,-——- 98 El -—,—-:-Í\ imvmsoo "
<br> 628
<br> SE_.<.>
<br> BUhUňova '
<br> 2$ „FWD Oční/„ng /O?? 3 [Wii/1457!
<br> (lig ' \lll KU i.<.> 601 (.;,"fl
<br> na;
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace je zpracována na základě objednávky MMB—OD po podnětu MČ Brno—Bohunice.Požadavkem je zde zřízení V 123 před MŠ <.>
<br> DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133 <.>
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> Speclalizované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br> Odsouhlaseno dne: 1 2 “[]3“ ZUlg
<br> Pod č.j.: KRPB- sol-%? - 1 JOJ-2014 -oeoom Dle
<br>.<.>
<br> 577 zákona č.361f2000 Sb <.>
<br> Podpis: A“;QŠÉÍ/
<br> “eTlílBRNA ',<.>.<.> „ MAGISTRÁT ME B 1 _ _1a_ _ DOPRAVNI ZNACENI STAVAIICI Odbor dcpfaw » - Kounicova 57» BRNO,„ <.>,7 _ „ 03- B1 / __V_1&|1_ _ DOPRAVNI ZNACENI NAVRHOVANE x" ! Instalovat * ; |“ 130“ ' TTL—,;,_ ** “ % \ V * ———_—_—J : v.v," B l ' __V_'la_ _ DOPRAVNI ZNACENI RUSENE Dilstmnil ?S' “"“"m'll úEnoucí ÚDI GENER.PROJEKTANT WPRACOVAL KONTROLOVAL.<.> v,„ _ „ „ [ !Brnenske ING.A._|1AVLICEK ING.).BELOCH melz.BELOCH INIIŠLP.BEDAN Ik komunikace % M „ máš ŠMW úTwm.DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ '\I I _ l ! OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTARNÍ MĚSTO BRNO F DATUM ÚNOR 201g NÁZEV AKCE: FORMAT A3 ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ STUPEŘ MĚŘÍTKO 1:500 UL.AMERLINGOVA - MK „mm,_„19 NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU ZŘÍZENÍ v na před budovou Mš 04_1 |
BB 2872 19 STANOVENI Amerlingova V12 volny vstup do MS 0493444 2018
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0493444/2018/5 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0190136/2019/PER TEL./E-MAIL: 542 174 238/pernicova.jitka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III.třídy v ulici
Amerlingova v Brně – MČ Brno-Bohunice <.>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
Ulice Amerlingova,Brno – pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy,MČ Brno-
Bohunice - změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br>
Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),na základě podnětu Statutárního města Brno,Městské části města Brna,Brno-Bohunice <,>
Dlouhá 3,625 00 Brno na změnu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci
III.třídy,v ulici Amerlingova v Brně,týkajícího se zajištění přístupu k mateřské školce,na jehož
podkladě byla zpracována výkresová dokumentace (č.výkresu 04.1) s názvem akce: „Změna
dopravního značení UL.AMERLINGOVA - MK“,zpracovaná společností Brněnské komunikace a.s <.>
Renneská 1 a,639 00 Brno,IČ 60733098,ve formátu A3,v měřítku 1:500 s datem „únor 2019“,po
projednání a odsouhlasení věci s příslušným dotčeným orgánem Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Jihomoravského kraje,Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství Brno
– město a Brno – venkov pod č.j.KRPB-59767-1/ČJ-2019-0600DI dne 12.03.2019 ve smyslu
ustanovení § 77 odst.3 zákona o s...

Načteno

edesky.cz/d/2973902

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz