« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
»quAxuonnTzan
<br> KUPAXOOROTZB Krajský úřad Pardubického kraje
<br> ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
<br> 532 11 Pardubice,Komenského nám.125 tel.466026111 Č.j.: ODSH-35615/2019—Sa Pardubice: 10.05.2019 Sp.zn.: KrÚ 35448/2019
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení 9 124 odst.4 písm.b) a ustanovení 5 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě ustanovení 5 173 zákona č.500/2004 Sb,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti společnosti Strabag a.s <.>,IČ: 60838744,se sídlem Kladská 1082,500 03 Hradec Králové,podané dne 9.05.2019
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/11,v úseku Dolní Dvůr - Žamberk a to umístěním přechodného dopravního značení dle „Dopravně inženýrské opatření během výstavby" — viz.příloha:
<br> Na stavbě budou dodrženy podminky Policie ČR dopravního inspektorátu Ústí nad Orlici:
<br> - z důvodu celoplošného frézování vozovky bude řízení provedeno pracovníky stavby na silnici l/11 v úseku Dolní Dvůr— Žamberk a v obci Žamberk na ul.Čs.armády;
<br> - při sanaci vozovky s řízením provozu po polovinách vozovky semafory a řešeno pomocí pracovních míst,dle doložené situace č.2 a č.3 na silnici I/11 v úseku Dolní Dvůr— Žamberk;
<br> - při remixu komunikace dle doložené situace č.4 na silnici l/11 v úseku Dolní Dvůr — Žamberk;
<br> - při pokládce povrchu komunikace s řízením provozu po polovinách komunikace pomocí semafory,dle doložené situace č.5 na silnici I/11 v obci Žamberk na ul.Čs.armády;
<br> - délky konkrétních úseků omezujících dopravu při prováděné sanaci budou před sanací projednány při prohlídce na místě stavby za přítomnosti stavbyvedoucího a zástupce Policie ČR Dl Ústí ...

Načteno

edesky.cz/d/2973320

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Pardubický kraj - -
Obec Sousedovice - -
Pardubický kraj - -
Obec Sousedovice - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz