« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Informace o záměru_pohostinství Koliba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-pohostinstvi-koliba-2019.pdf
Obec Bukovany v souladu s 5 39 odst.1 zákona č.128I2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje záměr na:
<br> Pronájem prostor pohostinství Koliba v obci Bukovany
<br> Nabidky mohou zájemci předkládat na základě „Podmínek výběrového řízení“ do 31.5.2019 do 12:00 hodin na adresu:
<br> Obecní úřad Bukovany Bukovany 57 779 00
<br> Doplňující informace o uvedeném záměru jsou k dispozici: osobně: Obecní úřad Bukovany,Bukovany 57 telefonicky: 585 351 394 nebo 739 694 230
<br> e-mail: obec©bukovanycz
<br> V Bukovanech dne 7.5.2019
<br> Ing.Ivana Vančurova starostka obce
<br> Podmínky výběrového řízení
<br> |.Účel výběrového řízení
<br> Obec Bukovany vsouladu s ust.š 39 odst.1 zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,vyhlásila záměr pronajmout od 1.8.2019 pohostinství Koliba a přilehlé prostory - p.č.5/2 vk.ů.Bukovany u Olomouce (okres Olomouc); 615927 pro celoroční prodej občerstvení <.>
<br> II.Prohlídka prostor určených k pronájmu Termíny prohlídek prostor k pronájmu budou sjednávány pro konkrétní zájemce/uchazeče individuálně na tel.585 351 394 nebo 739 694 230.\ _ \
<br> Ill.Základní předpoklady Splnění všech kvalifikačních předpokladů je podmínkou účasti uchazeče ve
<br> výběrovém řízení.Uchazeč je povinen v nabídce předložit:
<br> 1.Identifikační údaje
<br> 2.Stručnou koncepci podnikatelského záměru,která bude obsahovat mimo jiné předpokládaný rozsah poskytovaných služeb,plánovanou provozní dobu a výši nabízeného nájmu <.>
<br> 3.Trestní bezúhonnost- výpisem z rejstříku trestů ne starší 90 dnů
<br> 4.Platné živnostenské oprávnění vztahující se k předmětu plnění
<br> 5.Bezdlužnost vůči Obci Bukovany (neexistence závazku po splatnosti)
<br> IV.Hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno podle těchto kriterií:
<br> - Atraktivita podnikatelského záměru — Nabídnutá cena měsíčního nájmu
<br> V.Lhůta,místo a způsob podávání nabídek Datum ukončení podávání nabídekje 31.5.2019 do 12:00 hodin <.>
<br> Nabídky lze zas...

Načteno

edesky.cz/d/2963074


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz