« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - architekt - památkář / architektka – památkářka v odboru památkové péče PER-3836/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

architekt - památkář / architektka – památkářka v odboru památkové péče PER-3836/2019
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 7.května 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> architekt - památkář / architektka - památkářka
<br> v odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3206)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: architekt - památkář / architektka - památkářka,s místem výkonu práce
<br> Praha,v platové třídě1) 11
<br>
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br> Pracovní místa jsou vhodné i pro absolventy / absolventky <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti státní památkové péče - dle zákona o státní
<br> památkové péči (dále jen „zákon“),zejména:
<br>  vydávání závazných stanovisek o přípustnosti či nepřípustnosti provedení prací na
památkově chráněných objektech <,>
<br>  vydávání dodatečných závazná stanoviska k již realizovaným stavebním úpravám na
památkově chráněných objektech dle zákona <,>
<br>  vydávání stanovisek k přemístění staveb,které jsou kulturními památkami a k trvalému
přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa <,>
<br>  vyjadřování k návrhu na prohlášení nebo zrušení prohlášení věci za kulturní památku <,>
<br>  zpracovávání podkladů pro územní rozhodnutí o ochranném pásmu nemovité kulturní
památky,účast na místních šetřeních a dozor dle zákona <,>
<br>  posuzování urbanistické vazby v rámci Pražské památkové rezervace a památkových
zón <,>
<br>  uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci pro území,ve kterém je
nemovitá kulturní památka nebo památkově chráněná ú...

Načteno

edesky.cz/d/2961156

Meta

Stavby   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz