« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Záměr MČ Brno Komín p.č. 2732/14

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKMBT_C284e19050616080.pdf (PDF 417.26 kB)
Fm „nl.--,<.> r s Zl; '.:"'=,'-L-„ 5+7 ': \;:
<br> Útvar tajemníka Úřadu městské části města Brna,Brno-Komín Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> č.j.: MCBKOM 01689/2019/ÚT/Min V Brně dne 06.05.2019
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,nropacbtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo rávo stavb anebo 'e řenechat "ako výnrosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Komín
<br> <,>
<br> pronajmout
<br> 1) pozemek p.č.2732/14,k.ú.Komín,obec Brno,trvalý travní porost o výměře 357 m2
<br> _ !.1,„ _ “ 1._ „.' -' ' w * '._,-- ___-___
<br> 2) pozemek p.č.2732/15,k.ú.Komín,obec Brno,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
<br> cz)/r //
<br> ?732/1'3
<br> 77321“
<br> 273W“
<br> 1206 273212
<br> \í/
<br> „\ \ „ 1310
<br> Výlučným vlastníkem výše uvedených pozemků je statutární město Brno,přičemž tyto pozemky byly v souladu s vyhláškou statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,svěřeny městské části Bmo—Komín do správy,a to s dispozičním právem jejich pronájmu.Na pozemku p.č.2732/15 je umístěna budova č.e.69,která není ve vlastnictví statutárního města Brna a není ani předmětem zamýšleného pronájmu <.>
<br> Bližší i formace () uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Minster,Útvar tajemníka Úřadu městské části města Brna,Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno,dv.21 1,tel.541 428 168,e-mail: minster©komin.brno.cz <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX starostka MČ Brno-Komín
<br> Zveřejněno:
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/2956686

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz