« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Záměr MČ Brno Komín p.č 1680/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKMBT_C284e19050616081.pdf (PDF 717.86 kB)
\ ".<.> - :.r <.>,_ » „* vr.-„ a; !:.“ ;;:"uí Á'IIH ll
<br> Útvar tajemníka Úřadu městské části města Brna,Brno-Komín Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> č.j.: MCBKOM 01767/2019/ÚT/Min V Brně dne 06.05.2019
<br> Záměr obce rodat směnit darovat rona'm'out ropachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo rávo stavb anebo 'e řenechat “ako ' rosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Komín
<br> pronajmout
<br> 1) pozemek p.č.1680/ 1,k.ú.Komín,obec Brno,ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha o výměře 9.667 m3
<br> 2) pozemek p.č.1680/2,k.ú.Komín,obec Brno,zastavěná plocha a nádvoří o výměře
<br> 222 m2
<br> foam 15810 15815 -
<br> WW 419“
<br> D
<br> 'Ear/
<br> [GED/4
<br> 1530/1 \
<br> 264W?
<br> __ ' „ Na pozemku p.č.1680/2 je umístěna budova č.p.1061,která není ve vlastnictví statutárního města Brna a není ani předmětem zamýšleného pronájmu <.>
<br> 3) pozemek p.č.1680/4,k.ú.Komín,obec Bmo,zastavěná plocha a nádvoří () výměře
<br> 222 m2
<br> 1581 TSBZW _.6803 168115 \ 1681/9 ;
<br> 1680“
<br> II“? dt*"
<br> 'GGP/m'
<br> Výlučným vlastníkem výše uvedených pozemků je statutární město Brno,přičemž tyto pozemky byly v souladu s vyhláškou statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,svěřeny městské části Brno-Komín do správy,a to s dispozičním právem
<br> jejich pronájmu <.>
<br> Bližší informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Minster,Útvar tajemníka Úřadu městské části města Brna,Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno,dv.211,tel.541 428 168,e—mail: minster©komin.bmo.cz <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX starostka MČ Brno-Komín
<br> Zveřejněno:
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/2956685

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz