« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV-Návrh změny Územního plánu města Brna Areál bývalé Zbrojovky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

B3_15-CM_spol_jednani_MC_vyhlaska.pdf (PDF 142.01 kB)
Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
<br>
<br>
Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> VÁŠ DOPIS Č.J.: ------- Dle rozdělovníku - DS
ZE DNE: -------
<br> NAŠE Č.J.: MMB/0184821/2019
SPIS.ZN.: 4100/OÚPR/MMB/ 0184821/2019
<br> VYŘIZUJE: Ing.arch.XXXXXX XXXXXXX
TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
FAX: +XXX XXX 174 425
E-MAIL: jaskova.monika@brno.cz
<br> DATUM: 02.05.2019
POČET LISTŮ: 02
<br>
Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně
plánovací dokumentace doručuje dle § 188 odst.3 a § 50 odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 25 odst.2 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů Návrh změny Územního plánu města Brna B3/15-
CM – Areál bývalé Zbrojovky a motorárny,Nová Dukelská včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
území <.>
<br>
Předmětem změny je prověření možnosti změny funkčních ploch s cílem vytvořit podmínky pro revitalizaci
brownfieldů bývalé Zbrojovky a motorárny Zetoru a vybudování nové městské čtvrti,která navrátí do
městského organismu dnes nevyužité plochy <.>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna B3/15-CM včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
bude vystaven v termínu od 6.5.2019 do 20.6.2019 v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti
č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,a dále na internetové adrese:
<br> https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-
planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/navrhovane-zmeny-upmb/zmena-b315-cm/navrh-pro-spol-jednani/
<br> Žádáme Vás tímto o vyvěšení veřejné vyhlášky č.j.MMB/0184490/2019 na úřední desce Vaší městské části
v termínu od pondělí 6.5.2019 do pátku 21.6.2019 (včetně).Vyhlášku nám po skončení lhůty vraťte
spolu s potvrzením o vyvěšení na úřední ...
B3_15_CM_Zbrojovka_vyhlaska_spolec_jednani.pdf (PDF 194.08 kB)
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> ___________________________________________________________________________________
<br> č.j.MMB/0184490/2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace dle ust.§ 6 odst.1 písm.a) doručuje dle ust.§ 188 odst.3 ve spojení s ust.§ 50 odst.3 zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a ust <.>
<br> § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna B3/15-CM
Areál bývalé Zbrojovky a motorárny,Nová Dukelská
<br> včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
<br>
Návrh změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B3/15-CM bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v souladu
<br> s ust.§ 20 stavebního zákona po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky
<br>
<br> od pondělí 6.5.2019 do XXXXXXX XX.X.XXXX
v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360
<br> ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno <.>
<br>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna B3/15-CM vystavený v budově Magistrátu města Brna,v zasedací
<br> místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od 6.5.2019 do 20.6.2019,a dále na
<br> internetové adrese:
<br>
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-
<br> a-rozvoje/dokumenty/upmb/navrhovane-zmeny-upmb/zmena-b315-cm/navrh-pro-spol-jednani/
<br>
<br> Předmětem změny je prověření možnosti změny funkčních ploch s cílem vytvořit podmínky pro revitalizaci
<br> brownfieldů bývalé Zbrojovky a motorárny Zetoru a vybudování nové městské čtvrt...

Načteno

edesky.cz/d/2956684

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz