« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV-OOP úprava provozu na akci Starobrno Ignis Brunensis 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ignis_Brunensis_2019_-_Bystrc.pdf (PDF 6 MB)
BS Morava spol.s r.o <.>
dopravní značení: půjčovna - prodej - servis
<br> Foltýnova 19,635 00 Brno
provozovna: Brno,Jihlavská ul <.>
<br> tel.: 547 242 042,605 525 222,fax: 547 242 041
www.bsmorava.cz e-mail: info@bsmorava.cz
<br> Řešení dopravní situace
B
S
M
<br> O
R
A
V
A
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> B
S
M
<br> O
R
A
V
A
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> datum vypracování:
<br> zakázka:
<br> projekt:
<br> datum změny:
<br> verze:
<br> akce:
<br> místo:
<br> počet stran:
<br> zadavatel:
<br> Projekt dopravního značení
<br> STAROBRNO Ignis Brunensis 2019
<br> 2019AK00013
<br> 2019PR00007
<br> 1
<br> 5.2.2019
<br> Brněnská přehrada
<br> 9
<br> Brněnské komunikace a.s <.>
<br> SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> DOPRAVNÍ PODNIK města BRNA
<br> BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s <.>
<br> ÚMČ BRNO–BYSTRC
<br> čj.:MMB-
<br> Brno-město Brno-venkov
<br> Pod čj.:KRPB- /ČJ-2019-0600DI
<br> Platnost do: Podpis:
<br> DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PČR BRNO
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Dle § zák.č.13/1997 Sb <.>
<br> Dle § zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> TERMÍN: 1.- 12.6.2019
<br>
<br> BS Morava spol.s r.o <.>
dopravní značení: půjčovna - prodej - servis
<br> Foltýnova 19,635 00 Brno
provozovna: Brno,Jihlavská ul <.>
<br> tel.: 547 242 042,605 525 222,fax: 547 242 041
www.bsmorava.cz e-mail: info@bsmorava.cz
<br> Řešení dopravní situace
B
S
M
<br> O
R
A
V
A
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> B
S
M
<br> O
R
A
V
A
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> datum vypracování:
<br> zakázka:
<br> projekt:
<br> datum změny:
<br>...
BS_Morava_-_Ignis_Brunensis_2019_-_Prehrada.pdf (PDF 212.85 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 601 67 BRNO,Kounicova 67 _______________________________________________________________________________ Odbor dopravy Č.j.: MMB/0187999/2019 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0187999/2019 Ing.Lang /542174217 4.5.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-50090-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 28.2.2019,postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti: BS MORAVA,spol.s r.o <.>,Foltýnova 19,635 00 Brno,IČ: 255 11 009 stanovuje přechodnou úpravy provozu na silnicích II.třídy Obvodová,Kníničská,Rakovecká,Ondrova,na silnicích III.třídy Stará dálnice,Kohoutovická,Žebětínská,Bystrcká,na místních pozemních komunikacích Kníničská,Odbojářská,náměstí 28.dubna,Živného,Páteřní,Nad Dědinou,Přístavní,Píškova,Rekreační,Hrázní,Vejrostova,Kubíčkova,Stará dálnice,Nad Kašnou,Bystrcká,XXXXXX a na veřejně přístupných účelových komunikacích NNXXXX (příjezd k hotelu Santon),NN801 (zásobovací komunikace k hotelu Santon) podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,z důvodu konání akce STAROBRNO Ignis Brunensis 2019 v okolí Brněnské přehrady.Předpokládaný termín realizace je v období 1.6.– 12.6.2019.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o uzavírce,resp.záboru komunikace.Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení.Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb ...

Načteno

edesky.cz/d/2956683

Meta

Pronájem   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz