« Najít podobné dokumenty

Obec Vlastibořice - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlastibořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni_o_dobe_a_miste_voleb
OBECNÍ ÚŘAD VLASTIBOŘICE
<br> Vlastibořice 23,463 44 Sychrov | info©v1astiboricecz | www.vlastiborice.cz [ Tel.:+420485 146 025
<br> OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br> Starostka obce Vlastibořic podle ust.š 16 odst.1 písm.a); ust.?; 32 odst.2 a 3 zák.č.62/2003 Sb <.>,zák.o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů zveřejněn im v místě obvyklým
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.1 je volební místnost pro voliče podle místa,kde jsou přihlášení k trvalému pobytu,ve Vlastibořicích 23,budova obecního úřadu <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR,popřípadě státní občanství jiného členského státu EU,jehož občané jsou oprávněni volit na území CR <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Ve Vlastibořicích dne 6.5.2019
<br> Bc.XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX obce
<br> oeeeNiURAo VLASTIBOŘICE XX XXX XX Sychrov

Načteno

edesky.cz/d/2954348


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlastibořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz