« Najít podobné dokumenty

Obec Pavlice - Oznámení o zamýšleném převodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pavlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zamýšleném převodu.pdf
ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/1121,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Jihomoravský kraj,Hroznová 17,60300 Brno
<br> OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> v souladu s ust.& 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> ].SPÚoznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních části,u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu:
<br> Obec Katastrální území Evidence Parcelní Druh pozemku Podíl parcel* ClSlO statu [ Pavlice -š Pavlice 2 1746/44 orná půda 1/1 l Pavlice Pavlice 2 1814/13 trvalé travní porosty l/ 1 Pavlice Pavlice 2 1 814/14 trvalé travní porosty 1/1 Pavlice Pavlice 2 1 814/2 trvalé travní porosty 1/ 1
<br> vedené u : Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Znojmo
<br> 2.SPÚ v y z ý v á k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do 11.12.2017
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na KPU pro Jihomoravský kraj,Hroznová 17,60300 Brno
<br> Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ,nebo je— li podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br> Ing.XXX XXXXXX
<br> ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
<br> Jihomoravský kraj datum vyvěšení: W datum sejmutí oznámení Ě T * tě.: <.>,11.9.2017 “50300293 318 11.12.2017 PSČ; on 56 m1.: 515 2513 334
<br> příjmení,jméno,titul,razítko a po pis příjmení,jméno,titul,razítko a podpis pracovmk obce/mesta pracovník obce/města
<br> mmm PAI/1:1,<,> M/G <.>
<br> *) 1- Katastr nemovitostí - stavební 6 -Přtdělový plán nebojiný podklad - stavební 2 - Katastr nemovitostí- pozemkové 7 -Přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové 3 —Evidence nemovitostí - pozemkové 8 -Parcela zjiného katastrálního území - stavební 4 -Pozemkový katastr - stavební 9 -Parcela z jiného katastrálního území - pozemkové
<br> 5 -Pozemkový katastr - pozemkové Strana 1 z 1

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pavlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz