« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Veř. vyhl. - OOP - Kníničská, Absolonova - přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Gefab_Absolonova_Kninicska_uprava_provozu_situace.pdf (PDF 544.13 kB)
2019-05-03T11:32:24+0200
Ing.XXXXXX XXXX dXXcbXXbXXXXdXXXfXXedaXXXXcXfecXeXXXXXXe
Gefab_Absolonova_Kninicska_uprava_provozu.pdf (PDF 221.65 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0178025/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0178025/2019 Ing.Lang /542174217 28.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-59107-14/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 10.4.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> GEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,IČ: 416 02 901
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici II.třídy Kníničská a na místní pozemní komunikaci Absolonova podle dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu doplnění přechodného dopravního značení na objízdných trasách při akci „Oprava
<br> mostu (ev.č.42-001) Žabovřeská“ <.>
<br>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 29.4.– 31.8.2019 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.: MMB/0178025/2019
<br>
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2949269

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz