« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 29.dubna 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
POZVÁNKA
na veřejné zasedání
<br> zastupitelstva obce,které se koná v pondělí
<br> 29.dubna 2019 v 19,00 hod <.>
v zasedací místnosti obecního úřadu <.>
<br>
<br> Program: 1.Zahájení a schválení návrhové komise,ověřovatelů,zapisovatele a
<br> programu jednání
<br>
<br> 2.Schválení Závěrečného účtu obce Holohlavy
<br>
3.Schválení delegáta na Valnou hromadu společnosti VAK HK a.s <.>
<br>
4.Schválení Smlouvy na bezúplatný převod vlastnického práva na
pozemky parc.č.496/5,496/7,496/8 a 516 v k.ú.Holohlavy
<br>
<br> 5.Schválení Kupní smlouvy na pozemek č.536 u Hasičské zbrojnice
<br>
6.Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
<br>
7.Schválení Smlouvy o výkonu technického a autorského dozoru
stavby Sportovní park U Svatých
<br>
<br> 8.Schválení Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace
pro realizaci projektu „Náves Holohlavy“
<br>
<br> 9.Stížnost občanů – výměna plotu v parku
<br>
10.Gratulace seniorům - XXXXXXX
<br>
<br> XX.Rozpočtové opatření č.3
<br>
<br> 12.Informace
<br>
<br> 13.Diskuse
<br>
<br> 14.Usnesení
<br>
<br> 15.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/2945128

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz