« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Vyučtování cen vodného a stočného za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kalkulace cen
Královéhradecká provozní
<br> 111111
<br> Královéhradecká provozní,a.s.<,>
<br> tabulka č.1
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní 2018 2018 Řádek Nákladové položky Skuteč.Kalkul.Rozdíl Skuteč.Kalkul.Rozdíl 1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 34,931 33,906 1,025 7,418 7,723 »0,305 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 20.370 19.417 0,953 0.000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 1 1,385 1 1,380 -0,003 0.000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 1.467 1,471 -0,004 5.629 5.910 -0,281 1.4 - ostatní materiál 1,709 1,630 0,079 1.789 1.813 -0,024 2.Energie 10,198 10,145 0,053 10,508 11,015 -0,507 2.1 - elektrická energíe 8,989 8.990 0001 10.122 10.630 -0,508 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 1.209 1.155 0,054 0386 0,385 0,001 3.Mzdy 9,241 8,890 0,351 5,477 5,410 0,067 3 - přímé mzdy 6.717 6.460 0,257 4.044 4.010 0,034 3.2 - ostatní osobní náklady 2.524 2.430 0,094 1,433 1,400 0,033 4.Ostatní přímé náklady 158,889 156,698 2,191 201,814 203,625 -1,811 4.1 - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0.131 0.13 1 0,000 4,1 19 4,1 19 0,000 4.2 - opravy infrastruktumího majetku 47.141 44.950 2,191 64.880 66.691 -1,81 1 4.3 - nájem ínfrastrukturního majetku 111.617 11 1.617 0,000 132.815 132,815 0,000 4.4 -prostředky obnovy ínfraslruktuního majetku 5.Provozní náklady 5,506 5,285 0,221 14,426 14,951 -0,525 5.1.- poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0.000 1.384 1,455 0071 5.2 - ostatní provozní náklady externí 2,850 2.720 0,130 9.103 9.550 0447 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režií 2,656 2,565 0,091 3,939 3.946 -0,007 6.Finanční náklady 0,024 0,024 0,000 0,392 0,405 -0,013 7.Finanční výnosy 8.Výrobní režie 27,545 27,500 0,045 30,200 31,760 4,560 9.Správní režie 26,857 25,680 1,177 29,446 29,702 -0,256 10.Úplné vlastní náklady 273,191 268,128 5,063 299,681 304,591 -4,910 A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME 6 066,07 6 046,92 19,15 5 937,02 5 909,15 27,87 13 Poři...
Průvodní dopis
Královéhradecká provozní
<br> Vyřizuje Bc.XXXXX XXXXXXXX Tel./fax XXX XXX XXX
<br> E-mail jitka.truksova©khp„cz Datum 30.4.2019
<br> Vážená paní sta rostko,vážený pane starosto <,>
<br> společnost Královéhradecká provozní,a.s.je provozovatelem vodárenské infrastruktury ve Vaší obci.V příloze dopisu Vám zasíláme vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2018,jak nám ukládá zákon 274/2001 Sb.(Zákon o vodovodech a kanalizacích),Upozorňujeme Vás na Vaši povinnost vyplývající z tohoto zákona:
<br> Obec příslušné informace vyvěsí na úřední desce obecního úřadu bezodkladně po předání těchto údajů,nejpozději však do 2 dnů,na dobu nejméně 15 kalendářních dnů <.>
<br> Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem
<br> Ing.Tom
<br> pověřený člen představenstva
<br> Královéhradecká provozní,a.s.Společnostje zapsána v obchodním rejstříku
<br> Víta Nejedlého 893.500 03 Hradec Králové 3 u Krajského soudu v Hradci Králové <,>
<br> Servisní linka: 341 111 213 oddíl B,vložka č.2383 G
<br> E: info©khp.cz.www.khp.cz IČ: 27461211.DIČ: CZ27461211 by VEOLIA

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz