« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 2. 5. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 118/2019-120-RD/4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-118_2019-120-RD_4.pdf
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br> SITUACE DIO - DETAIL A
<br> 177/2017
<br> 04/2019
<br> 4xA4
<br> -
<br> 1RDS
<br> cs
<br> jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací,příloha k č.j.118/2019-120-RD/4 <.>
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br> SITUACE DIO - DETAIL A
<br> 177/2017
<br> 04/2019
<br> 4xA4
<br> -
<br> 1RDS
<br> cs
118_2019-120-RD_4.pdf
Č.j.: 118/2019-120-RD/4
<br>
<br>
<br> OP ATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Ministerstvo dopravy,Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle
§ 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti
GEFAB CS,spol.s r.o <.>,se sídlem Švédská 5,620 00 Brno (dále jen „žadatel“),doručeného
dne 17.4.2019,a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky
(dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-60930-2/OBP-2019 ze dne 25.4.2019 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D1 v souvislosti s akcí „III/15289 – Brno,Evropská – etapa III a IV“ <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „III/15289 – Brno <,>
Evropská – etapa III a IV,SO 182,dopravně inženýrská opatření“ (GEFAB CS,spol.s r.o.<,>
04/2019) s tím,že:
<br>  oproti výkresu etapy č.III nebudou svislé dopravní značky č.IP 17 „Uspořádání
jízdních pruhů“,navržené na výjezdových větvích MÚK Brno-Slatina (EXIT 206)
vpravo i vlevo,umístěny <,>
<br>  oproti výkresům etap č.III a IV budou svislé dopravní značky č.A 7a „Nerovnost
vozovky“,navržené na výjezdových větvích MÚK Brno-Slatina (EXIT 206) vpravo
i vlevo,umístěny 25 m před svislými dopravními značkami č.P 4 „Dej přednost
v jízdě!“,resp.před svislými dopravními značkami č.P 6 „Stůj,dej přednost v jízdě!“ <,>
a to po obou stranách vozovky <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné věci
vydávat Magistrát města Brna <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustanovením § 77 ...

Načteno

edesky.cz/d/2944748

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz