« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Oznámení o prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studie čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, Praha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

243 Haje prodlouzeni terminu vyhlaseni
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánské nám.2 /2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,110 00 P raha 1
<br> te l.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
<br>
o prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studie
<br>
<br> ČTVRŤOVÉ CENTRUM
<br> V OKOLÍ STANICE METRA HÁJE,PRAHA
<br>
<br>
<br>
Magistrát hlavního města Prahy,odbor územního rozvoje oznamuje prodloužení termínu
<br> pro podání připomínek k návrhu územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra
<br> Háje v Praze (vymezení řešeného území je graficky znázorněno v příloze této veřejné
<br> vyhlášky) <.>
<br>
<br> Připomínky k návrhu územní studie je možno podávat do termínu
<br> 30.4.2019 <.>
<br> Důvodem k prodloužení termínu je snaha,aby kromě veřejného projednání studie
<br> organizovaného pořizovatelem bylo možno zorganizovat samostatné veřejné projednání
<br> na městské části a zpracovat připomínky ze strany zastupitelstva MČ <.>
<br> Veřejná vyhláška – oznámení o prodloužení termínu pro podání připomínek – bude
<br> zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova ul.29,Praha 1 v době
<br> od 25.3.2019 do 30.4.2019 včetně <.>
<br> (Předchozí veřejná vyhláška – oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní
<br> studií – je zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,v době od 28.2.2018 do
<br> 1.4.2019 včetně.)
<br> V téže době bude návrh územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje
<br> v Praze vystaven k nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup – na internetové adrese www.praha.eu v sekci
o městě → budoucnost města → odbor územního rozvoje → územní studie
<br> https://bit.ly/2BLXKpY <,>
<br> - v tištěné podobě – Odbor územního rozvoje MHMP,Jungmannova 29,111 21 Praha 1 <,>
kanceláře č.330 a 341,v pondělí od 9:00 do 17:00 hod <.>,ve středu o...

Načteno

edesky.cz/d/2936335

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz