« Najít podobné dokumenty

Město Sezemice - Vyhlášení výběrového řízení č. HPU/023/2019 s aukcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sezemice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
3449/HPU/2019-HPUM
<br> Čj.: UZSVM/HPU/3293/2019-HPUM
<br>,Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Hradec Králové,Horova 180/10,502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Pardubice
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.HPU1023I2019 s aukcí v termínu od 29.4.2019 do 28.5.2019 do 9:00 hod.na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu,a to:
<br> Pozemky:.stavební parcela č.11,výměra 482 m2,druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří,<.> pozemková parcela č.99,výměra 184 m2,druh pozemku - zahrada,způsob ochrany - zemědělský půdní fond <,>
<br>.pozemková parcela č.384/4,výměra 697 m2,druh pozemku - zahrada,způsob ochrany - zemědělský půdní fond <,>
<br>.pozemková parcela č.384I6,výměra 400 m2,druh pozemku — zahrada,způsob ochrany - zemědělský půdní fond <,>
<br> zapsané na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území a obec Zdechovice vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,Katastrální pracoviště Pardubice,včetně všech součástí a příslušenství zejména:.stavby Zdechovice,č.p.75,bydlení,která je součástí pozemku st.p.č.11,dále vedlejších staveb - stodoly spřístavkem a chlévem,dvou zděných skladů,studny,venkovních úprav a trvalých porostů a včetně zde uložených movitých věcí bez hodnoty <.>
<br> Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky ÚZSVM,odbor Odloučené pracoviště Pardubice.Bude- Ii zájemců více,bude po vzájemné dohodě určen termín hromadné prohlídky <.>
<br> Vyhlášená minimaní lení cena za prodávaný nemovitý mgLetek: 900.000,- Kč <.>
<br> Podrobnosti o nabízeném majetku ve výběrovém řízení (dále též „VŘ“),formuláře: „Podmínky výběrových" rízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových“,„Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost kprůběhu aukce“,„Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení“ a návrh kupní smlouvy obdrží zájemci o...
Obsah vyvěšení
3449/HPU/2019-HPUM
<br> Čj.: UZSVM/HPU/3293/2019-HPUM
<br>,Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Hradec Králové,Horova 180/10,502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Pardubice
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.HPU1023I2019 s aukcí v termínu od 29.4.2019 do 28.5.2019 do 9:00 hod.na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu,a to:
<br> Pozemky:.stavební parcela č.11,výměra 482 m2,druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří,<.> pozemková parcela č.99,výměra 184 m2,druh pozemku - zahrada,způsob ochrany - zemědělský půdní fond <,>
<br>.pozemková parcela č.384/4,výměra 697 m2,druh pozemku - zahrada,způsob ochrany - zemědělský půdní fond <,>
<br>.pozemková parcela č.384I6,výměra 400 m2,druh pozemku — zahrada,způsob ochrany - zemědělský půdní fond <,>
<br> zapsané na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území a obec Zdechovice vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,Katastrální pracoviště Pardubice,včetně všech součástí a příslušenství zejména:.stavby Zdechovice,č.p.75,bydlení,která je součástí pozemku st.p.č.11,dále vedlejších staveb - stodoly spřístavkem a chlévem,dvou zděných skladů,studny,venkovních úprav a trvalých porostů a včetně zde uložených movitých věcí bez hodnoty <.>
<br> Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky ÚZSVM,odbor Odloučené pracoviště Pardubice.Bude- Ii zájemců více,bude po vzájemné dohodě určen termín hromadné prohlídky <.>
<br> Vyhlášená minimaní lení cena za prodávaný nemovitý mgLetek: 900.000,- Kč <.>
<br> Podrobnosti o nabízeném majetku ve výběrovém řízení (dále též „VŘ“),formuláře: „Podmínky výběrových" rízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových“,„Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost kprůběhu aukce“,„Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení“ a návrh kupní smlouvy obdrží zájemci o...

Načteno

edesky.cz/d/2931140

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sezemice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz