« Najít podobné dokumenty

Obec Neplachov - Zahájení územního řízení - ZTV Švamberk v k. ú. Ševětín - změna č. 1 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neplachov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení územního řízení - ZTV Švamberk v k. ú. Ševětín - změna č. 1.pdf [0,20 MB]
Magistrát města České Budě jovice
S t a ve b n í ú ř a d
n á m.P ř e my s l a O t a ka r a I I,č.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.Vlastislav Eliáš
Stavební úřad
Kněžská 19
370 92 České Budějovice
<br>
Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> Značka: SU/1677/2019 Tm Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
Č.j.: SU/1677/2019-3 Mgr.Ing.XXXX XXXXXX XXX XXX XXX tumam@c-budejovice.cz XX.X.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> C.D.K.K.INVESTMENT C s.r.o <.>,IČO 06529500,V Holešovičkách 593/1a,182 00 Praha 8-Libeň <,>
C.D.K.K.INVESTMENT s.r.o <.>,IČO 04646291,V Holešovičkách 593/1a,182 00 Praha 8-Libeň <,>
které zastupuje Ing.Vít Králíček,IČO 72097264,Nad Štolami 465,250 70 XXXXXXX XXXX
<br> (dále jen "žadatel") podal dne XX.X.2019 žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> ZTV Švamberk v k.ú.Ševětín
změna č.1
<br> (dále též "stavba"),na pozemcích:
<br> parc.č.1756/4 (ostatní plocha),parc.č.1788/2 (ostatní plocha),parc.č.1788/7 (ostatní plocha),parc.č <.>
1788/17 (ostatní plocha) v katastrálním území Neplachov,st.p.34/1
<br> (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.34/3 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.207 (zastavěná plocha a
nádvoří),st.p.218 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.219 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.243
(zastavěná plocha a nádvoří),st.p.244 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.292 (zastavěná plocha a
nádvoří),st.p.695 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.706 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.775
(zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.642/5 (trvalý travní porost),parc.č.647/3 (ostatní plocha),parc.č <.>
677/1 (zahrada),parc.č.677/2 (zahrada),parc.č.677/4 (ostatní plocha),parc.č.677/5 (ostatní plocha) <,>
parc.č.678/1 (ostatní plocha),parc.č.678/2 (zahrada),parc.č.680/3 (orná půda),parc.č.680/5 (orná
půda),parc.č.680/8 (orná půda),parc.č.680/9 (orná půda),parc.č.680/10 (ostatní plocha),parc.č <.>
680/13 (orná půda),parc.č.680/27 (ostatní plocha),parc.č.683 (ostatní plocha),parc.č.684 (ostatní
ploch...

Načteno

edesky.cz/d/2911357

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neplachov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz