« Najít podobné dokumenty

Město Raspenava - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Raspenava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br> Starosta města Raspenavy podle ust.§ 16 odst.1 písm.a); ust.§ 32 odst.2 a 3 zák.č.62/2003 Sb <.>,zákona o volbách do Evropského
<br> parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu dne 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Městského úřadu v Raspenavě <,>
<br> Fučíkova 421,pro voliče podle místa,kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:
<br> č.p.340,425,426,427,436,437,438,439,451,773
<br> ul.Fučíkova č.p.218,219,233,236 - 240,304,396,421,422,423,430,432 <,>
<br> 434,440 - 450,452 - 454,636 - 646,649,650,652 - 665,668,808,č.ev.74,75
<br> ul.Jabloňová
<br> č.p.666,669 - 672,674 - 676,678 - 683,779,787,788,č.ev.69
<br> ul.Luhová
<br> č.p.89 – 95,97 - 104,106,107,135,158,161,186,188,190,193-209,213,215,1022,1023 <,>
<br> ul.Moskevská
<br> č.p.108 -116,119 - 123,125 - 130,132 -133
<br> ul.Na Výsluní
<br> č.p.789 - 792,794 - 798
<br> ul.Nábřeží
<br> č.p.210,211,214,220 - 224,250,276,277,279 - 286,778
<br> ul.Nádražní
<br> č.p.628,629,631-633,635,ev.č.101
<br> ul.Okružní
<br> č.p.251 -264,266-274
<br> ul.Pod Strání
<br> č.p.752 - 761
<br> ul.U Stadionu
<br> č.p.136 -144,147- 151,153 - 157,163,168,171 - 180,183,184
<br> ul.Větrná
<br> č.p.169,234,241-244,902
<br> ul.Zahradní
<br> č.p.226 - 232,245 - 249
<br> ul.Za Mlýnem
<br> č.p.801 -806,820
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství
jiného členského státu EU,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti <.>
<br>
<br> Na úřední desce vyvěšen...
bez názvu
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br> Starosta města Raspenavy podle ust.§ 16 odst.1 písm.a); ust.§ 32 odst.2 a 3 zák.č.62/2003 Sb <.>,zákona o volbách do Evropského
<br> parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu dne 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.2 je volební místnost v budově Domu soustředěné pečovatelské
<br> služby,Frýdlantská 532,pro voliče podle místa,kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:
<br> č.p.15,16,40,162,536,622-626,749,817
<br>
<br> ul.Frýdlantská
<br> č.p.530,531,532,534,535,539,542,562 - 564,566,567,568 - 570,573,574,576,775,799,800 <,>
<br> 824,č.ev.47
<br> ul.Fučíkova
<br> č.p.420,455,456,457 - 465,467 - 471,473,474,491,494 - 496,499 - 501,504,527,528,617 - 621,627,č.ev.65
<br> ul.Lesní
<br> č.p.549,572,586 – 591,593 - 599,810,812,813
<br> ul.Liberecká
<br> čp.600,602-607,609,611-616,809,811,816,č.ev.45
<br> ul.Luhová
<br> č.p.1,2,5 - 12,18 - 24,26,27,29 - 34,40,42,43 - 46,48 - 51,53,55,58 - 64,71,80 - 83,145,146,159,777,č <.>
<br> ev.91
ul.Na Kopečku
<br> č.p.397 - 400,416 - 419,577,578,580 - 581,583,584,815,818
<br> ul.Novoměstská
<br> č.p.512-516,č.ev.97
<br> ul.Polní
<br> č.p.84 - 88,105,982
<br> ul.Příčná
<br> č.p.475,477 - 479,482 - 484,486 - 489,497,498,505,507 - 508,511,517 - 519,521,522 - 526,533,770,č.ev <.>
<br> 81,64
<br> ul.Slunečná
<br> č.p.35-39,41,52,65 - 78,776
<br> ul.V Údolí
<br> č.p.543,545,547,548,550,551,553,555,558,559,561,677,771,č.ev.51,63
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství
jiného členského státu EU,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb...
bez názvu
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br> Starosta města Raspenavy podle ust.§ 16 odst.1 písm.a); ust.§ 32 odst.2 a 3 zák.č.62/2003 Sb <.>,zákona o volbách do Evropského
<br> parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
<br> v pátek dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu dne 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.3 je volební místnost v restauraci „Myslivecké zátiší“,Hejnická
<br> 313,pro voliče podle místa,kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:
<br>
<br> č.p.275,287,288,289,293,294,295,370,373,389,722,727,728,763 <,>
<br> ul.Hejnická
<br> č.p.297- 299,302,303,310 - 327,330,331,333,356-360,361,363,364,366,367 - 369,371 <,>
<br> 372,374-381,383-385,387,785
<br> ul.Luční
<br> č.p.694 -704,706 - 714,716 -721,723 - 726,729 - 733,735-739,741,762,764,765,767,784,829 <,>
<br> 105
<br> ul.Lužecká
<br> č.p.334-339,341-343,345-350,352-354,390,831
<br> Peklo
<br> č.p.305,328,402- 405,412,č.ev.3,5,13,16,18,27,103,106
<br> ul.Vápenná
<br> č.p.684,686-688,690-693,774
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství
jiného členského státu EU,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti <.>
<br>
<br> Na úřední desce vyvěšeno dne 25.4.2019
<br> XXXXX XXXXXX
<br> starosta města
<br> X <.>

Načteno

edesky.cz/d/2908380

Meta

Volby   Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Raspenava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz