« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Bašty 8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jan_Blahynka_-_Basty_8.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0155360/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0155360/2019 Ing.Lang /542174217 23.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-77949-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 4.4.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> XXX XXXXXXXX,se sídlem Blatnička XXX,XXX XX Blatnička,IČ: 277 15 591
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Bašty podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu umístění restaurační zahrádky před objektem Bašty 8 <.>
<br> Dopravní značení B28 – zákaz zastavení bude na komunikaci umístěno min.7 dní před počátkem
<br> realizace akce <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je 30.4.– 30.9.2019.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí
<br> o záboru komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení,tj.nejdéle do 23.4.2020 <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 6...
Jan_Blahynka_-_Basty_8_-_restauracni_zahradka.pdf
2019-04-24T08:38:47+0200
Ing.XXXXXX XXXX XcXXXeXXXXXXXXbXXcXfXXXaaXXXeXXXXaXXXddX

Načteno

edesky.cz/d/2907976

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz