« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 112791-2019 Opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu - obec Sluštice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

112791-2019 Opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu - obec Sluštice.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
<br> Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> 7.3.2019
<br>
NAŠE ZN.:
<br> Č.j <.>
<br> OŽP-71604/2019-Ma
<br> 112791/2019-MURI/OVÚ/809
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> petra.martanova@ricany.cz
<br>
<br>
DATUM: 17.4.2019
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO
<br> VEŘEJNOU POTŘEBU
<br>
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad v Říčanech,odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,jako vodoprávní úřad příslušný
<br> podle ustanovení § 25 písm.b) a § 27 odst.1 a odst.2 písm.b) zákona č.274/2001 Sb.o vodovodech a
<br> kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen
<br> zákon o vodovodech a kanalizacích),a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
<br> § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "správní řád"),ve veřejném zájmu
<br>
<br> s platností od 1.5.2019 do 31.7.2019
<br> v souladu s ustanovením § 15 odst.4 zákona 274/2001 Sb <.>,zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a v souladu s § 25 odst.3,§172 a
<br> §173 správního řádu
<br>
<br> Omezuje
<br> užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sluštice
<br>
spočívající v zákazu zalévání zahrádek,mytí aut,napouštění bazénů a ostatních činností
<br> souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým
<br> účelům <.>
<br>
<br>
<br> Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům <.>
<br>
<br>
<br> V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst.5 pí...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz