« Najít podobné dokumenty

Obec Senohraby - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 4. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Senohraby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 4. 2019 ke stažení.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE SENOHRABY
<br>
<br> V souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
změn a doplňků,svolávám na:
<br>
29.4.2019 od 19:00 hodin
<br>
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br>
Místo konání: Mateřská škola Senohraby,Hlavní čp.27– školní jídelna
<br>
Program:
<br> 1.Přivítání,kontrola účasti <.>
2.Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu <.>
3.Schválení programu jednání zastupitelstva obce <.>
<br> 4.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
– ČEZ Sokolská <.>
<br> 5.Přijetí 100% dotace z MAS Posázaví – Program rozvoje venkova na stavbu altánu
na hradu Zlenice a vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby <.>
<br> 6.Smlouva o budoucí kupní smlouvě na pozemky ppč.510/18,510/20 a 510/21
<br> v k.ú.Senohraby se společností České dráhy,a.s.(parkoviště u nádraží) <.>
7.Smlouva o nájmu prostor pro pobočku pošty v nádražní budově se SŽDC <.>
8.Zpráva kontrolního výboru <.>
<br> 9.Souhlas se záměrem stavby RD na ppč.318/1 sousedící s intravilánem obce <.>
10.Návrh územního plánu obce – diskuze po veřejném projednání <.>
<br> 11.Různé <.>
12.Diskuze <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
<br> starostka obce
Vyvěšeno: 23.4.2019
Sejmuto: 30.4.2019

Načteno

edesky.cz/d/2905122

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Senohraby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz