« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 2023 schválený úřední deska a ZM
Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi - 2020-2023
<br> v tis.Kč
<br> ř <.>
<br> Druhové třídění dle
<br> rozp.skladby
<br> Údaj 2020
<br> výhled
<br> 2021
<br> výhled
<br> 2022
<br> výhled
<br> 2023
<br> výhled
CELKEM
<br> 2020 -2023
<br> 1 1+2+3+4 PŘÍJMY CELKEM 260 000 263 000 266 000 269 000 1 058 000
<br> 2 5+6 VÝDAJE CELKEM 180 000 183 000 186 000 189 000 738 000
<br> 3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000
<br> 4 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000
<br> úvěr od Komerční banky v celkové výši 150 mil.Kč poslední splátka v roce 2034
<br> 5 rozvaha Dlouhodobé závazky 137 500 127 500 117 500 107 500
<br> 6 rozvaha Dlouhodobé pohledávky 1 044 1 044 1 044 1 044
<br> 7 *
<br> Zbývá na cíle,včetně reprodukce majetku,po úhradě
<br> přijatých závazků (bez rezerv,přijatých úvěrů,investičních
<br> dotací a kapitálových příjmů)
70 000 70 000 70 000 70 000 280 000
<br> Střednědobý výhledu rozpočtu města Kuřimi na léta 2020 - 2023 je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce s adresou:
<br> http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska-3.html
<br> V listinné podobě lze do materiálů nahlédnout na odboru finančním,MěÚ Kuřim,dv.č.409 <.>
<br> vyvěšeno: 19.2.2019
<br> sňato:

Načteno

edesky.cz/d/2901930


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz