« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Výběrové řízení - sociální pracovník odboru sociálních služeb (pečovatelská služba) - ÚMČ Brno-Královo Pole

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - sociální pracovník odboru sociálních služeb (pečovatelská služba) - ÚMČ Brno-Královo Pole (447,86 kB)
Tajemník
Úřadu městské části města Brna
<br> Brno - Královo Pole
Palackého tř.59,612 93,Brno
<br> vypisuje
<br> M r?rVÝBEROVÉ ŘÍZENÍ
<br> na obsazení funkčního místa
<br> sociální pracovník odboru sociálních služeb (pečovatelská služba)
(doba určitá)
<br> místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brno - Královo Pole <,>
Ptašínského 9/ 11,Brno 60200
<br> požadavky: - vysoká škola nebo vyšší odborná škola se sociálním zaměřením
specifikovaném zákonem č.108/2006 Sb.o sociálních službách
- bezúhonnost
<br> - příp.zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
- vysoké pracovní nasazení,odpovědnost,spolehlivost,flexibilita,samostatnost
- dobrá znalost práce na PC <,>
<br> - praxe v sociální oboru výhodou
- dobrý ústní a písemný projev
- velmi dobré komunikační schopnosti
<br> l
j
<br> l
l
<br> i
l
<br> platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č.341/2017 sb <.>,v platném znění
<br> Možnost nástupu do zaměstnání: od 1.6.2018,příp.dle domluvy <.>
<br> Uchazeč doručí na 'ÚMČ písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
- jméno,příjmení,titul
- datum a místo narození
<br> - státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP
<br> - datum a podpis
<br> k přihlášce připojí: - profesní životopis
- motivační dopis
<br> - výpis z evidence Rejstříku trestů,ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- případnou žádost o wácení osobních materiálů a jakou formou
(obyčejnou listovní zásilkou,doporučenou,osobně)
<br> l
l
<br> l
i
<br> l
lll
<br> l
jl
<br> l
l
<br> l
<br> Písemné přihlášky zasílejte do 6.5.2019 na adresu:
'Úřad městské ěás-ti města Brna,Brno - Královo Pole,Palackého tř.59,612 93 Brno
k rukám vedoucí odboru sociálních služeb
<br> Pozn.: Všechny nevyžádané os.materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány <.>
Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit <.>
<br> Vyvěšeno.' 1.4.2019 Snato.' 6.5.2019

Načteno

edesky.cz/d/2899009

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz