« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Výběrové řízení - referent odboru územního a stavebního řízení - ÚMČ Brno-Královo Pole

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent odboru územního a stavebního řízení - ÚMČ Brno-Královo Pole (452,05 kB)
Tajemník
Úřadu městské části města Brna
<br> Brno-Královo Pole
Palackého tř.59,612 93,Brno
<br> vypisuje
<br> V Ý%lŤVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br> na obsazení funkčního místa - referent odboru územního a stavebního řízení
(pracovní poměr na dobu neurčitou)
<br> místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brno-Královo Pole <,>
Palackého tř.59,612 93 Brno
<br> požadavky: - VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
v oboru stavebním,příp.SŠ s mat.zkouškou v oboru stavebnictví
<br> - dobrá znalost stavebního zákona aj.právních předpisů z této oblasti
- zvláštní odborná způsobilost výhodou
- znalost práce na PC,MS Windows <,>
- praxe v oboru a veřejné správě vítána
- bezúhonnost
<br> - dobrý ústní a písemný projev
<br> platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č.341/2017 sb <.>,v platném znění
<br> Možnost nástupu do zaměstnání: dohodou
<br> Uchazeč doručí na ÚMČ písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
- jméno,příjmení,titul
- datum a místo narození
<br> - státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP
<br> - datum a podpis
- tel.kontakt,e-mail.adresa uchazeče
<br> k přihlášce připojí: - profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů,ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- případnou žádost o vrácení osobnfch materiálů a jakou forrnou
(obyčejnou listovní zásilkou,doporučenou,osobně)
<br> Písemné přihlášky zasílejte do 31.5.2019 na adresu:
Úřad městské čás-ti města Brna,Brno-Královo Pole,Palackého tř.59,612 93 Brno
k rukám vedoucí odboru OÚSŘ <.>
<br> Pozn.: Všechny nevyžádané os.materiály budou po skončení výběrového řízení skaitovány <.>
Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit <.>
<br> Vyvěšeno: 17.4.20l9 Sřtato: 31.5.20l9

Načteno

edesky.cz/d/2899008

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz